Skip to main content

Na een tijdelijke verlaging tot 6% betaalt de Belgische gebruiker van elektriciteit vandaag opnieuw 21% btw op zijn elektriciteitsfactuur. Deze maatregel maakt uw investering in zonnepanelen er alleen maar interessanter op.
In 2014 besliste de federale regering om het btw-tarief op elektriciteit vanaf 1 april 2014 te verlagen tot 6%. Deze gunstmaatregel gold wel enkel voor huishoudelijke afnemers (contract huishoudelijk gebruik) en dus niet voor commerciële of professionele doeleinden (professioneel elektriciteitscontract). Ook personen die recht hadden op het sociaal tarief of die over een budgetmeter beschikten, betaalden slechts 6% btw op hun energiefactuur.
Voordeel beperkt
Toch was het voordeel van deze gunstmaatregel voor de consument beperkt omwille van de sterke toename van de distributiekosten. De btw-verlaging werd uiteindelijk behouden tot en met 31 augustus 2015.
Op 1 september 2015 kregen de elektriciteitsgebruikers door de btw-verhoging van 6 tot 21% opnieuw een prijsverhoging van 15% te slikken. De V-test van de VREG toont aan dat de gemiddelde elektriciteitsprijs voor gezinnen vandaag, in september 2015, ongeveer 0,24 euro/kWh bedraagt.
Zonne-energie nog interessanter
Ter vergelijking, elektriciteit afkomstig uit zonne-energie kost gemiddeld ongeveer 0,12 euro/kWh. Volgens zaakvoerder Ismaël Ben-Al-Lal van Futech zal de terugverdientijd van zonnepanelen, voor een gemiddeld verbruik van ongeveer 5.000 à 5.500 kWh per jaar, door de btw-verhoging dalen van ruim 10 naar 9 jaar of minder. Wanneer men rekening houdt met toekomstige indexeringen of nieuwe verhogingen van de energieprijs, lijkt ondanks het ingevoerde prosumententarief zelfs een terugverdientijd van 7 of 8 jaar haalbaar.
Met de investering in zonnepanelen legt u zelf uw energieprijs vast voor de komende 20 tot 30 jaar, ongeachte nieuwe prijsstijgingen.

Leave a Reply