Skip to main content

Sinds 1 juli 2015 dienen eigenaars van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller, de zogenaamde ‘prosumenten’ een vergoeding te betalen voor hun werkelijke afname van het elektriciteitsnet. Het ziet er echter sterk naar uit dat dit prosumententarief slechts een overgangsmaatregel is.  De Vlaamse Regulator van Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werkt momenteel immers een alternatief uit in de vorm van een capaciteitstarief.

Het prosumententarief kwam meteen na zijn invoering onder vuur te liggen. Eigenaars van zonnepanelen spanden rechtszaken aan omdat zij van oordeel waren dat het tarief een loopje nam met het gelijkheidsbeginsel, vermits elektriciteitsgebruikers zonder panelen het tarief niet moeten betalen. Eerder behaalden zij met een soortgelijke argumentatie hun gelijk toen ze de invoering van een netvergoeding, die hen 250 euro op jaarbasis zou kosten, voor de rechtbank aanvochten. Ter vergelijking, het prosumententarief voor een doorsnee pv-installatie van 4,2 kilowatt bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 340 euro per jaar.

CAPACITEITSTARIEF

Als antwoord op de kritiek werkt de VREG momenteel aan een capaciteitstarief dat een betere én eerlijkere berekening moet toelaten. “We denken namelijk dat het eerlijker zou zijn om de kosten voor het gebruik van het distributienet door particulieren niet alleen te berekenen op basis van de kWh die door de teller gaan, maar ook op basis van de capaciteit van de aansluiting”, zegt Dirk Van Evercooren, directeur marketing van de VREG.

Eigenaars van zonnepanelen zouden in verhouding meer moeten betalen. Uit berekeningen blijkt dat zij slechts ongeveer 30 procent van de elektriciteit uit hun zonnepanelen rechtstreeks gebruiken. De rest zetten ze op het net, om het er later af te halen. Dat tweerichtingsverkeer vergt een aansluiting met een hogere capaciteit.

2018

Een definitieve oplossing is hoe dan ook nog niet voor morgen. “Op dit ogenblik werken de netbeheerders aan verschillende scenario’s, om uit te zoeken hoeveel het capaciteitstarief aan de huishoudens met of zonder zonnepanelen zou kosten”, stelt Thierry Van Craenenbroeck, gedelegeerd bestuurder van de VREG. “Bovendien denken we aan manieren om het duurzaam gebruik van elektriciteit in de hand te werken. Het zal dus nog enkele jaren duren voor we de stap kunnen zetten, maar we mikken op 2018. Het prosumententarief zal dan een overgangsmaatregel blijken.”

Bron: HBVL, 2 oktober 2015: ‘Nieuwe belasting op zonnepanelen al afgevoerd’ 

Join the discussion 4 Comments

 • Frederick A schreef:

  Persoonlijk sta ik op het punt panelen te plaatsen en omwille van deze premie vind ik het absurd zonnepanelen te plaatsen. Vanuit mijn visie is het onlogisch dat als je eerst een investering doet (lening op afbetaling) in mijn geval 7700€ dat ik dan elk jaar 540€ zal betalen 30 jaar lang. M.a.w ik betaal op 30 jaar 16000€ (snel berekend) terug aan Eandis (distributienetbeheerder Intergem).
  Iemand wordt op die manier financieël veel beter dan de persoon die de moeite doet ook al zit iedereen mij te zeggen van ik zou dat niet doen.
  De omgekeerde absurde realiteit van Belgische dieven die deze plannetjes als normaal zien.
  Het leek mij eerst allemaal interessant daar ik servers ging bijplaatsen en meer stroom zou afnemen. Uiteindelijk renderen zonnepanelen enkel overdag 8 u max van de 24u per dag. De besparing die ik zou hebben gehad is nu 60% minder omwille van deze premie. Ik wil zelfs niet verdienen aan het terugsteken. Als ze zouden zeggen terugsteken is kwijt dan is het zo.

 • Lameyze Rik schreef:

  Vanaf volgend weekend, brengen wij al onze elektriciteit zelf op.
  Ook de verwarming.
  Wij verwarmen reeds 7j met warmtepompen.
  Al deze onkosten ondanks dat ik moet leven van een mindervalide inkomen.
  Kan niet zijn dat mensen die zoveel investeringen doet, extra moeten betalen.
  Wij zijn het bewijs dat je zonder extra oppervlakte, met een huis gebouwd eind de jaren 80.
  Ook je energie zelf kan opleveren met nog meer comfort en vooral zonder verbouwen noch extra ruimte te moeten gebruiken.

 • Kristof schreef:

  Schandalig is het hun prosumenten tarief. Mensen doen moeite om te investeren in groene energie. En dan worden we nog is leeg gezogen, om de vroeger over gesubsidieerde premies te vergoeden. Wat dit tarief rond de 400 euro per jaar heeft niets meer te maken met onderhoud van Het net of weet ik veel wat. De werkende investeren burger wordt weer maar is gepest.

 • Diederik Kits van Heijningen schreef:

  Net verliezen … wat een onzin. Een maat van stak 800 kW terug in het net en betaalde nog steeds bijna 500€ aan de netbeheerder en overheid. Dat de groenen zich eens druk maken over deze counter productieve ontmoediging van groene energie. Diefstal.

Leave a Reply