Skip to main content

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres doet een oproep om via een wereldwijde coalitie de inzet van batterijtechnologie te versnellen en barrières voor groene energie weg te nemen.

Guterres roept landen, fabrikanten, technologiebedrijven en financiers op om hun krachten te bundelen om de inzet van batterijen te versnellen, wat volgens hem een ​​algemeen goed is en niet zou moeten worden belemmerd door beperkingen op het gebied van intellectueel eigendom.

Toeleveringsketens

Hij roept op tot internationale coördinatie om de toeleveringsketens voor hernieuwbare- energietechnologie en grondstoffen, die geconcentreerd zijn in een handvol landen, op te schalen en te diversifiëren.
De hoogste VN-diplomaat dringt er ook bij landen op aan om het vergunningsproces voor projecten voor hernieuwbare energie te versnellen – in lijn met een recent voorstel van de Europese Unie – en herhaalt zijn oproep aan regeringen om subsidies voor fossiele brandstoffen af ​​te schaffen.

85 procent gedaald

‘In het afgelopen decennium zijn de kosten van windenergie met meer dan de helft gedaald’, aldus Guterres. ‘De kosten van zonne-energie en batterijen zijn met 85 procent gedaald. En investeringen in hernieuwbare energie creëren banen: 3 keer zo veel dan in fossiele brandstoffen. We hebben geen moment te verliezen. Daarom stel ik 5 cruciale acties voor om de transitie naar hernieuwbare energie een vliegende start te geven.’
Ten eerste moeten volgens de VN-topman technologieën voor hernieuwbare energie, zoals batterijopslag, worden behandeld als essentiële en vrij beschikbare mondiale publieke goederen. ‘Het wegnemen van belemmeringen voor het delen van kennis en technologische overdracht — met inbegrip van beperkingen op het gebied van intellectuele eigendom — is van cruciaal belang voor een snelle en eerlijke overgang naar hernieuwbare energie. Het opslaan van duurzame elektriciteit wordt vaak genoemd als de grootste barrière voor de transitie naar schone energie. Ik roep daarom op tot een wereldwijde coalitie op het gebied van batterijopslag om innovatie en implementatie te versnellen – een coalitie onder leiding van en gedreven door regeringen, die technologiebedrijven, fabrikanten en financiers samenbrengt.’

Kritieke componenten

Ten tweede moet de wereld volgens Guterres de levering van kritieke componenten en grondstoffen voor hernieuwbare-energietechnologieën veiligstellen, opschalen en diversifiëren. ‘Ten derde moeten regeringen kaders scheppen en bureaucratieën hervormen om gelijke concurrentievoorwaarden voor hernieuwbare-energiebronnen te creëren. In veel landen geven deze systemen nog steeds de voorkeur aan dodelijke fossiele brandstoffen. We moeten knelpunten voorkomen, waar gigawatts aan duurzame projecten worden opgehouden door administratieve rompslomp, vergunningen en netaansluitingen.’

Kwetsbare gemeenschappen

‘Ten vierde moeten regeringen subsidies verschuiven van fossiele brandstoffen om de arme en meest kwetsbare mensen en gemeenschappen te beschermen’, vervolgt hij. ‘Elke minuut van elke dag ontvangen kolen, olie en gas ongeveer 11 miljoen Amerikaanse dollar aan subsidies. Elk jaar steken regeringen over de hele wereld ongeveer een half biljoen dollar in het kunstmatig verlagen van de prijs van fossiele brandstoffen – meer dan het drievoudige van wat hernieuwbare-energiebronnen ontvangen. Terwijl mensen lijden onder hoge prijzen aan de pomp, haalt de olie- en gasindustrie miljarden binnen uit een verstoorde markt. Dit schandaal moet stoppen.  Tot slot moeten private en publieke investeringen in hernieuwbare energie verdrievoudigen tot ten minste 4 biljoen Amerikaanse dollar per jaar. Voor zonne- en windenergie zijn vooruitbetalingen goed voor 80 procent van de levensduurkosten. Dat betekent dat grote investeringen de komende jaren grote vruchten zullen afwerpen.’
Bron: Solarmagazine.nl, 30 mei 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply