Skip to main content

Vandaag worden de nettarieven van uw elektriciteitsfactuur aangerekend op basis van uw afname van het net (in kWh). Daar komt binnenkort verandering in. Dan zal een deel van de nettarieven aangerekend worden op basis van de netcapaciteit (kW) die u gebruikt: het zogenaamde ‘capaciteitstarief’. In welke zin is dit nieuwe nettarief verschillend voor gezinnen met of zonder digitale meter?
Door de energietransitie zullen we het distributienet méér en anders gebruiken: we produceren zelf elektriciteit (zonnepanelen) & verwarmen en verplaatsen ons elektrisch (warmtepompen, elektrische voertuigen). Dat zorgt voor een hogere belasting van het net.
Met de nieuwe nettarieven worden gezinnen én bedrijven aangemoedigd om het distributienet efficiënt te gebruiken. Zo moeten bijkomende netinvesteringen minder snel gebeuren & kunnen we miljarden besparen. De nettarieven blijven dan in de toekomst voor iedereen betaalbaar.

Digitale meter vs klassieke meter

Iedereen, en dus ook gezinnen met zonnepanelen, zal voor een deel van de energiefactuur afgerekend worden in functie van de netcapaciteit (in kW) die u gebruikt. Wel dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen gezinnen waar reeds een digitale meter is geplaatst en gezinnen die nog gebruik maken van de klassieke analoge meter.

Samenstelling energiefactuur
Zo zal een netgebruiker met digitale meter afgerekend worden op basis van de gemeten maandpieken (kW) terwijl het bij gezinnen met een klassieke meter om een vast bedrag gaat.
Een netgebruiker met een klassieke meter zal in verhouding:

 • Een kleiner deel van zijn nettarieven betalen op basis van capaciteit (in kW) ==> Zie oranje gedeelte van onderstaande grafiek
  ==> Vast minimumbedrag voor 2,5 kW
 • Een groter deel van zijn nettarieven betalen op basis van verbruik (in kWh) ==> Zie bruin gedeelte van onderstaande grafiek
  … dan wanneer die netgebruiker een digitale meter heeft.

captar klassieke meter
Een netgebruiker met een digitale meter zal in verhouding:

 • Een groter deel van zijn nettarieven betalen op basis van capaciteit (in kW) ==> Zie oranje gedeelte van onderstaande grafiek
  ==> Op basis van zijn gemiddelde maandpiek – met als minimum 2,5 kW
 • Een kleiner deel van zijn nettarieven betalen op basis van verbruik (in kWh) ==> Zie bruin gedeelte van onderstaande grafiek
  … dan wanneer die netgebruiker een klassieke meter heeft

captar digitale meter
Bron: Het capaciteitstarief en regulering van flexibiliteit – Thierry Van Craenenbroeck (VREG), presentatie op studiedag PV Vlaanderen 9 juni 2022

Leave a Reply