Skip to main content

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) gaat dit kalenderjaar de versnelde uitbouw van duurzame energie ondersteunen. Dat schrijft het agentschap in zijn Ondernemingsplan 2022.

In het Vlaamse regeerakkoord en het Vlaamse Energie- en Klimaatplan (VEKP) zijn (jaarlijkse) subdoelstellingen vastgelegd voor groene stroom, groene warmte en biobrandstoffen in de periode tot 2030. Het VEKA monitort deze doelstellingen nauwgezet.

Zonne-energie

Het VEKA schrijft in zijn jaarplan dit jaar veel aandacht te hebben voor zonne-energie. Zo lanceert het agentschap dit jaar 3 nieuwe calls groene stroom voor middelgrote pv-projecten van 25 kilowatt tot 5 megawatt, waaronder een specifieke subcall voor projecten van energiegemeenschappen en op appartementsgebouwen. ‘We werken een verplichting uit om zonnepanelen te plaatsen op grote daken. Om deze projecten te faciliteren, verhoogt het budget van de calls groene stroom. Er is een nieuwe asbest- en pv-premie voor niet-verwarmde gebouwen ingevoerd die uitsluitend geldt voor eigenaars van niet-verwarmde niet-woongebouwen die hun dak in 2022 asbestvrij maken en voor eind 2024 zonnepanelen leggen. De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10 procent van het gesaneerde dak bedekken. De premieaanvraag kan bij Fluvius worden ingediend vanaf 1 april 2022 tot uiterlijk 31 maart 2023. Een offerte voor de asbestverwijdering en de asbestafvoer en een betalingsbewijs van het voorschot, die allebei in 2022 zijn gedateerd, volstaan daarvoor.’

Groene warmte

‘In de loop van 2022 lanceren we ook 2 nieuwe projectoproepen groene warmte’, vervolgt het VEKA in zijn jaarplan. ‘We werken een ondersteuning uit voor de aansluiting van bestaande woningen op warmtenetten. Onder de koepel van het Warmtebeleidsplatform richten we een werkgroep op om dit samen met de stakeholders uit te werken. Daarnaast zetten we lopende acties en initiatieven uit de verschillende deelplannen verder. Zo lopen onder andere voor bestaande kleinschalige pv-installaties de retroactieve investeringspremie en voor nieuwe kleinschalige pv-installaties de energiepremie.’
De specifieke ondersteuning voor pv-projecten van energiegemeenschappen en projecten op appartemententsgebouwen, de verhoogde budgetten voor de calls groene stroom, de pv-premie voor kleinschalige pv en voor de batterijpremies zijn extra maatregelen om de groei voor zonne-energie op te trekken van 300 naar 450 megawatt per jaar.

Groenestroomcertificaten opkopen

Dit kalenderjaar zal het VEKA ook doorgaan met het opkopen van groenestroomcertificaten om zo de energiefactuur te verlagen. ‘Er is in 2022 147 miljoen euro beschikbaar voor de afbouw van het certificatenoverschot. Met deze middelen zullen ongeveer 328.000 groenestroomcertificaten (red. voor zonnepanelen) aan 450 euro worden opgekocht en vernietigd.
Bron: Solarmagazine.nl, 6 april 2022

Leave a Reply