Skip to main content

PV > 10 kW: verduidelijking garanties van oorsprong

De VREG heeft naar de eigenaars van PV-installaties groter dan 10 kW onlangs een mailing verstuurd over de vervaldatum van garanties van oorsprong. We hebben hierover uitleg gevraagd bij de VREG.
Eigenaars van zonnepanelen > 10 kW ontvangen naast groenestroomcertificaten ook garanties van oorsprong van de VREG. Sinds juli 2013 zijn beide instrumenten niet langer met elkaar verbonden in de certificatendatabank.

Verschil tussen groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Er is een verschil tussen groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong.
Groenestroomcertificaten (GSC) zijn in de databank te herkennen aan de rode Q. U ontvangt GSC voor de totale productie van elektriciteit uit uw zonnepanelen. Het maakt hierbij geen verschil of u de geproduceerde elektriciteit zelf verbruikt, of in het net injecteert.
Voor deze groenestroomcertificaten betalen de netbeheerders een behoorlijke minimumsteun, afhankelijk van de officiële datum van indienstname van de PV-installatie (450 euro per GSC, 350 euro, enzovoort; meer informatie hierover staat op de webpagina http://www.vreg.be/welk-bedrag.
Groenestroomcertificaten worden meestal meteen nadat ze zijn aangemaakt automatisch aan de netbeheerder verkocht, en krijgen op die manier geen kans om te vervallen. Vervolgens wordt u door de netbeheerder uitbetaald.
Hieraan verandert niets.

Garanties van oorsprong

Garanties van oorsprong (GVO) zijn in de databank te herkennen aan de groene G. U ontvangt GVO’s voor de elektriciteit die u injecteert op het openbare elektriciteitsnet (en dus niet voor de zonnestroom die ogenblikkelijk intern wordt verbruikt en niet op het net komt).
Ze kunnen enkel worden gebruikt door elektriciteitsleveranciers om aan te tonen dat ze groene stroom leverden. Garanties van oorsprong kunnen dus niet tegen minimumsteun verkocht worden aan de netbeheerder.
De financiële waarde van garanties van oorsprong is miniem. De gemiddelde marktprijs in april 2014 was bijvoorbeeld €0,15 per garantie van oorsprong.
Sommige elektriciteitsleveranciers vragen aan eigenaars van zonnepanelen om de garanties van oorsprong aan hen over te maken, bij het aankopen van de elektriciteit. Is dat bij u niet het geval, dan kan u er nog altijd voor kiezen om een leverancier te zoeken die uw garanties van oorsprong wil kopen. Gezien hun minieme waarde, wordt dat in praktijk echter zelden gedaan.

Als u uw garanties van oorsprong niet verkoopt, blijven ze in uw bezit en zullen ze na 1 jaar vervallen. U krijgt telkens een mailtje om u daarover te informeren.

Meer informatie over GVO’s

Verkoopsprocedure

De handleiding op de website van de VREG legt de verkoopsprocedure uit. Hieronder vatten we samen:

  • Op je VREG-account klik je op de tab “transacties”, daarna op “transactie toevoegen”.
  • Dan kies je in het menu “verkoop van garanties van oorsprong” en klikt op “start transactie”.
  • Daarna vul je de beginletters van de naam van de koper waarmee je een overeenkomst hebt, in.
  • Dan klik je op “zoek koper”, waarna rechts een lijst van potentiële kopers met die beginletters verschijnt en klik je op de naam van je koper.
  • Daarna vul je de prijs in die werd afgesproken.
  • Daaronder kan je aanvinken welke GvO’s je verkoopt (je kan ook een vakje selecteren waarmee je meteen alles selecteert).
  • Daarna klik je onderaan links “controleer transactie” waarna een nieuw venster verschijnt en de transactie wordt samengevat.
  • Tenslotte bevestig je de transactie.

Bijna onmiddellijk krijg je een email met de bevestiging van de transactie, waarna je nog 4 uur de tijd krijgt om die transactie te herroepen.
Indien dat niet gebeurt krijgt de koper na 4 uur dus de bevestiging via mail dat de GvO’ s op zijn account staan.

Leave a Reply