Skip to main content

Het Vlaams Energieagentschap VEA heeft op 7 mei twee nieuwe ontwerprapporten gepubliceerd met de berekening van de nieuwe en geactualiseerde cijfers voor de bandingfactoren en de steun uit groenestroomcertificaten.
1. VEA-rapporten
Het VEA heeft twee aparte berekeningen gemaakt:
– een actualisatie voor bestaande PV-installaties, met onderscheid tussen installaties die vanaf 1 januari 2013 opgestart zijn en PV-projecten opgestart vanaf 1 januari 2014;
– een nieuwe berekening voor nieuwe PV-installaties vanaf 1 januari 2015.
Alle rapporten zijn beschikbaar op de website http://www.energiesparen.be/monitoring_evaluatie
2. Cijfers voor nieuwe projecten
– Tot 30 juni 2014 gelden voor nieuwe PV-installaties de cijfers die VEA in een vorige berekening (Rapport 2013/2) maakte voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2014;
– En vanaf 1 juli 2014 zijn er nog andere cijfers voor nieuwe PV-installaties, berekend in het Rapport 2013/3 Deel 1;
– Vanaf 1 jan. 2015 gelden de cijfers uit het nieuwe VEA-rapport van 7 mei 2014 (Rapport 2014/1 Deel 1)
Dat geeft volgend schematisch overzicht van relevante VEA-rapporten voor de cijfers in 2014 en 2015:

3. Bandingfactoren en steun per MWh
Uit de rapporten van VEA kunnen we een uitgebreide tabel opstellen (zie volgende pagina) met per categorie van PV-vermogen de onrendabele top, de bandingfactor en de steun in euro per MWh. Dit laatste cijfer is het meest relevante, want het geeft de financiële ondersteuning aan – met wel de belangrijke kanttekening dat deze steun alleen per volledig certificaat kan aangevraagd worden Bijvoorbeeld: voor middelgrote PV (GS categorie 2 in tabel 2) is er 1000 kWh/0,6 = 1666 kWh zonnestroom nodig om 1 certificaat van 93 euro te kunnen realiseren.
Het belangrijkste principe blijft het financieel rendement van 5% over 15 jaar. De tussentijdse aanpassingen van de certificaatsteun variëren in functie van de opbrengst uit bespaarde of verkochte elektriciteit.

Tabel 1: Wijziging van GSC-prijzen voor bestaande PV-projecten

 
Tabel 2: GSC-prijzen voor nieuwe PV-projecten

 
4. Commentaar
– Voor kleine PV ≤ 10 kW is de BTW-verlaging van 21% naar 6% ingerekend, die vanaf 1 april werd ingevoerd. Daardoor daalt het residentiële verbruikstarief van gemiddeld 20,8 cent/kWh (berekening in rapport 2013/3) naar 18,9 cent/kWh. Voor 2015 is een iets lager tarief ingerekend van 18,3 cent/kWh (de details staan in het nieuwe rapport 2014/1 deel 1 op pagina 27).
– voor bestaande kleine PV-projecten veroorzaakt dit lagere eindverbruikerstarief een minimale positieve onrendabele top met een bandingfactor van 0,034 en een theoretische steun van 3,162 euro/MWh (= 0,32 cent/kWh. Maar omdat alleen volledige certificaten kunnen aangeboden worden aan de VREG voor vergoeding door de netbeheerder, is er 29412 kWh zonnestroom nodig om 1 certificaat van 1000 kWh vol te krijgen! Met een installatie van 4 kWp duurt dat ruim 8 jaar…We verwachten dus – en zullen dit ook adviseren aan VEA – dat deze minimale bandingfactor op 0 wordt gezet om geen absurde toestanden te veroorzaken.

Leave a Reply