Skip to main content

Indien u bepaalde verbeteringswerken aan uw woning uitvoert, kan u bij de Vlaamse Overheid een verbeteringspremie aanvragen. Deze premie is er onder meer voor verbeteringswerken aan uw verwarmingssysteem met als doel het risico op CO-vergiftiging te voorkomen.
Algemene voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de verbeteringspremie dient u te voldoen aan volgende algemene voorwaarden:

  1. Uitvoeren van werken aan uw woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken), die minstens 25 jaar oud is.
  2. Een gezinsinkomen hebben van hoogstens 29.030 euro per jaar (+1.510 euro per persoon ten laste)

Centrale verwarming
Eén van de categorieën werken waarvoor de verbeteringspremie wordt toegekend zijn de werken om het risico op CO-vergiftiging te voorkomen. Het betreft:

  • het plaatsen van een warmwatertoestel op gas voor de productie van sanitair warm water. Enkel een gastoestel van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, komt in aanmerking (premiebedrag 250 euro);
  • het plaatsen van maximaal drie individuele verwarmingstoestellen op gas van het type C, met gesloten verbrandingsruimte, of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel door een hoogrendementsverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top (gas) of het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie). Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde (premiebedrag 250 euro per toestel);
  • de installatie of omschakeling naar centrale verwarming. Hieronder wordt verstaan: de levering en plaatsing van een centrale warmteproductie-eenheid met een verdeling naar verwarmingslichamen in alle woon-, kook- en slaapvertrekken en in alle sanitaire lokalen. Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde (premiebedrag 1.000 euro);
  • het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal. Hieronder vallen alle werkzaamheden om te voorzien in schouwen die beantwoorden aan de normen en die de verbrandingsgassen van individuele kachels en centrale-verwarmingsketels veilig afvoeren. Verder komen hier alle kosten in aanmerking voor de werkzaamheden vanaf de basis tot en met de dakdoorbrekingen en de buitendakse schouwkoppen. Het plaatsen van Co- of rookmelders kan hier eveneens in aanmerking genomen worden voor zover dat niet in een ander deel gebeurde (premiebedrag 500 euro).

Vochtproblemen
Ook bij de behandeling van vochtproblemen komt u in aanmerking voor een verbeteringspremie van maximaal 750 euro:

  • bestrijding optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren door middel van onderkapping
  • de plaatsing van een waterkerende laag
  • injectie of diffusie van waterdichte middelen
  • de herstelling van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken

Meer informatie over de manier waarop u de Vlaamse verbeteringspremie kan aanvragen alsook de hiervoor bestemde aanvraagformulieren kunt u raadplegen via deze link.

Leave a Reply