Skip to main content

Wat is het vermogen van mijn PV-installatie? Hoeveel brengen mijn zonnepanelen op? Dergelijke vragen durven wel eens tot verwarring te leiden bij bijvoorbeeld rendementsberekeningen, met alle gevolgen van dien.
Daarom vinden wij het belangrijk om u het onderscheid duidelijk te maken tussen het (piek)vermogen en de opbrengst van uw PV-systeem.
PIEKVERMOGEN
Het maximale elektrische vermogen van uw PV-installatie wordt het piekvermogen genoemd, met als eenheid de Wattpiek (Wp). Het betreft het vermogen van zonnepanelen onder volgende standaardomstandigheden, de zogenaamde ‘Standard Test Conditions’:

  • zonne-instraling van 1.000 W/m²
  • loodrechte inval van de zonnestralen op de gepositioneerde zonnecellen
  • een zonnespectrum genormaliseerd voor een air mass (AM) van 1,5. Dit is een maat voor de relatieve lengte van de lichtweg door de atmosfeer.
  • een temperatuur van 25°C van de zonnecel

Het piekvermogen is met andere woorden een specifieke eigenschap van uw PV-installatie, onafhankelijk waar op de wereld deze wordt getest. Onder deze standaardomstandigheden kunnen de (piek)vermogens van zonnepanelen met elkaar vergeleken worden. Zo is een zonnepaneel met een vermogen van 5 kWp in Spanje net hetzelfde als een paneel met hetzelfde vermogen in België.

OPBRENGST

Hoeveel elektriciteit uw zonnepanelen nu juist kunnen opwekken is in de eerste plaats afhankelijk van het aantal uren zonneschijn waaraan deze worden blootgesteld. Uiteraard is dit locatieafhankelijk. In België mag u voor een goede installatie (d.w.z. een goede hellingsgraad en goede oriëntatie, de afwezigheid van schaduw,…) gemiddeld rekenen op een opbrengst van 0,95 kWh/Wp. In zonniger oorden kan men dan weer genieten van een hogere opbrengst. In de Spaanse hoofdstad Madrid mag je bijvoorbeeld uitgaan van een opbrengst van ongeveer 1,4 kWh/Wp.

Leave a Reply