Skip to main content

Afgelopen week publiceerde het Vlaams Energieagentschap (VEA) de definitieve versie van het rapport over de groenestroomcertificaten voor PV-projecten met een startdatum in 2016. Ook het rapport met betrekking tot actualisaties voor lopende projecten werd inmiddels afgerond.

Onderstaande tabel (Bron: PV-Vlaanderen) vat samen hoeveel de steun in de vorm van groenestroomcertificaten (GSC) voor PV-projecten in 2016 zal bedragen en dit zowel voor bestaande als nieuwe projecten. Hieraan dienen enkele belangrijke opmerkingen te worden toegevoegd:

  • Aan bestaande kleine PV-installaties (≤ 10 kW) geïnstalleerd vanaf 1 januari 2015 tot 13 juni 2015 werd aanvankelijk geen steun meer toegekend. Door de invoering van het prosumententarief vanaf 1 juli 2015 is er opnieuw steun voorzien (55.24 €/MWh).
  • Nieuwe kleine PV-installaties (≤ 10 kW) met startdatum vanaf 14 juni krijgt geen certificaatsteun meer.
  • Sommige bandingsfactoren zijn identiek gebleven (cijfers in het blauw), omdat het verschil met het vorige cijfer kleiner is dan 2%. In het Energiedecreet en het Energiebesluit werd immers voorzien dat het VEA halfjaarlijks de bandingsfactoren voor lopende PV-projecten actualiseert in functie van de opbrengst aan elektriciteit, als de geactualiseerde bandingsfactor meer dan 2% afwijkt van de bandingsfactor die van toepassing is.
  • Voor lopende projecten zijn de geactualiseerde bandingsfactoren al van toepassing sinds 23 augustus 2015.


Bron: PV-Vlaanderen 

Leave a Reply