Skip to main content

Onlangs maakte de Vlaams Overheid bekend dat er vanaf 1 januari 2021 een subsidie in het leven wordt geroepen voor nieuwe residentiële zonnepanelenprojecten. Is het zinvol om uw investering tot volgend jaar uit te stellen, of stelt u toch best uw voordeel van de terugdraaiende teller veilig?
Gezinnen die nog dit jaar een particulier zonnepanelenproject (omvormervermogen < 10 kVA) realiseren kunnen gedurende 15 jaar genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller, op voorwaarde dat de installatie nog vóór 1 januari 2021 wordt onderworpen aan een conforme AREI-keuring. Onder deze tariefstructuur betalen zij jaarlijks het prosumententarief op basis van het vermogen van hun omvormer.
Vanaf 1 januari 2021 houdt voor nieuwe installaties het principe van de terugdraaiende teller op met bestaan en vervalt het prosumententarief. De nettarieven worden berekend op basis van werkelijke afname van het net. Hiernaast werden er voor gezinnen die beslissen om vanaf 2021 een zonnepaneleninstallatie te plaatsen subsidies in het leven geroepen.
Voor 2021 bedraagt de premie 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek en 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Voor alles boven dat geïnstalleerd vermogen is er geen steun meer. Een installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt dus 1.500 euro steun. In het totaal wordt er voor 2021 een budget van 32 miljoen euro voorzien, waardoor minimum 21.333 gezinnen van de regeling kunnen profiteren. De subsidiëring loopt over de periode van vier jaar en is enkel van toepassing voor bestaande woningen met een bouwaanvraag vóór 2014.

Investering uitstellen of niet?

Indien u van plan bent een zonnepaneleninstallatie te realiseren staat u dus voor een belangrijke beslissing. Kiest u er best voor om uw installatie nog dit jaar te laten plaatsen, om zo het voordeel van de terugdraaiende teller veilig te stellen, of wacht u beter nog tot 2021 om van de subsidie te kunnen genieten?
Deze beslissing is sterk afhankelijk van uw verbruiksprofiel en van de hoeveelheid van de geproduceerde zonne-energie die u meteen gebruikt in uw huishouden.
Een belangrijke vuistregel is dat u hoger uw direct verbruik, hoe interessanter de nieuwe tariefstructuur.
Indien u overdag vaak thuis bent en veel energie verbruikt wanneer de zon schijnt (hoog direct verbruik), bent u allicht het best af met de nieuwe tariefstructuur.
Indien u overdag weinig thuis bent en vooral ’s ochtends en ’s avonds energie verbruikt (laag direct verbruik), komt het bestaande systeem van de terugdraaiende teller allicht het voordeligst uit.
Hoe groot uw voordeel is hangt af van enkele factoren.

Vereenvoudigd cijfervoorbeeld

Veronderstel een gemiddeld gezin dat een stroomprijs van 300 euro/MWh betaalt. De totale stroomprijs is als volgt opgebouwd:
– Distributiekosten: 200 euro/MWh
– Eigenlijke elektriciteitskost: 100 euro/MWh
Veronderstel dat er op de bestaande woning van het gezin (bouwvergunning aangevraagd vóór 2014) een zonnepaneleninstallatie wordt geplaatst met een opbrengstfactor van 1.000 kWh/kWp waarbij de omvormer (1 kVA) 1 op 1 gedimensioneerd is met de zonnepanelen (1 kWp) of een installatie met een overdimensionering van de omvormer (0,5 kVA). Eventuele productieverliezen ten gevolge van bijvoorbeeld oriëntatie worden niet in rekening gebracht om het vergelijk zo eenvoudig mogelijk te houden.
Voor het prosumententarief veronderstellen  we een benaderende waarde van 100 euro per kVA geïnstalleerd omvormervermogen. De eenmalige Vlaamse subsidie bij plaatsing in 2021 bedraagt voor een installatie van 1 kVA 300 euro. Bij het nieuwe tariefsysteem (plaatsing 2021) wordt er tevens rekening gehouden met een vergoeding voor injectie die wordt ingeschat op ongeveer 30 euro/MWh.

Groene stroom

Voordeel jaarlijkse stroombesparing bij plaatsing in 2020 (behoud voordeel terugdraaiende teller)

Dimensionering omvormer Voordeel jaarlijkse stroombesparing
1 op 1 dimensionering omvormer (1 kVA) met zonnepanelen (1 kWp) = Totale stroomprijs – Prosumententarief = 300 euro/MWh – 100 euro  = 200 euro/MWh
Overdimensionering omvormer (0,5 kVA) = Totale stroomprijs – Prosumententarief = 300 euro/MWh – 50 euro  = 250 euro/MWh

Indien u er voor opteert om uw zonnepaneleninstallatie nog dit jaar te laten realiseren, wordt uw voordeel groter naarmate uw omvormer wordt overgedimensioneerd.

Voordeel jaarlijkse stroombesparing bij plaatsing in 2021 (nieuw tariefsysteem)

Indien u uw investering uitstelt naar 2021, neemt uw stroombesparing toe naarmate het percentage van eigen verbruik groter wordt.
Het eigen verbruik is de verhouding van de hoeveelheid van de geproduceerde zonne-energie die u verbruikt ten opzichte van de totaalproductie uit de zonnepanelen.
Het percentage eigen verbruik wordt op jaarbasis berekend om seizoensinvloeden af te vlakken.
Zoals eerder vermeld wordt het tarief voor injectie in het net geschat op 30 euro/MWh.

Percentage eigen verbruik op jaarbasis (%) Voordeel jaarlijkse stroombesparing
10% 57 euro/MWh
20% 84 euro/MWh
30% 111 euro/MWh
40% 138 euro/MWh
50% 165 euro/MWh
60% 192 euro/MWh
70% 219 euro/MWh
80% 246 euro/MWh
90% 273 euro/MWh
100% 300 euro/MWh

Het voordeel van de stroombesparing wordt als volgt berekend: .
Voor een eigen verbruik van 30% gebeurt de berekening dus als volgt: = 111 euro/MWh.

Investering 2020

Voor een gezin dat overdag weinig thuis is en bijgevolg vooral ’s ochtends en ’s avonds veel verbruikt, is het in de meeste gevallen het meest interessant om nog in 2020 een zonnepaneleninstallatie te plaatsen.
Veronderstel bijvoorbeeld een gezin met een eigen verbruik van 30% en een nieuwe installatie met een overgedimensioneerde omvormer. Onder het systeem van de terugdraaiende teller bespaart dit gezin jaarlijks 250 €/MWh. Stel dat het gezin haar investering uitstelt tot 2021, is de besparing bij een direct verbruik van 30% slechts 111 euro/MWh. De éénmalige premie van 300 euro bij het uitstellen van de investering tot 2021, is met andere woorden reeds na iets meer dan 2 jaar terugverdiend door de grotere jaarlijkse besparing onder het systeem van de terugdraaiende teller.

Investering 2021

Voor een gezin dat overdag veel thuis is en bijgevolg veel energie verbruikt wanneer de zon schijnt, is het in de meeste gevallen het meest interessant om de investering tot 2021 uit te stellen.
Veronderstel bijvoorbeeld een eigen verbruik van 70% en een nieuwe installatie met een 1 op 1 gedimensioneerde omvormer. Onder de nieuwe tariefstructuur (plaatsing 2021) is de jaarlijkse besparing 219 €/MWh ten opzichte van een jaarlijkse besparing van 200 €/MWh onder het systeem van de terugdraaiende teller (plaatsing 2020). Hierbij komt ook nog eens het eenmalige voordeel van de premie van 300 euro voor plaatsing in 2021.

Vraag snel uw gratis offerte aan. Wij zorgen voor een tijdige plaatsing!

Leave a Reply