Skip to main content

De uitrol van zonne-energie versnelt de komende 5 jaar wereldwijd tot een volume van 932,3 tot 1.150,9 gigawattpiek. Dat stelt het internationaal energieagentschap IEA in het onderzoeksrapport Renewables 2021.

De groei van hernieuwbare elektriciteit gaat volgens het IEA wereldwijd sneller dan ooit, met in 2021 de installatie van 290 gigawatt aan productiecapaciteit voor hernieuwbare stroom. Tegen 2026 zal de wereldwijde productiecapaciteit voor hernieuwbare elektriciteit naar verwachting met meer dan 60 procent stijgen ten opzichte van het niveau van 2020 tot meer dan 4.800 gigawatt.

Meer dan de helft zonne-energie

Dat komt overeen met de huidige totale gecombineerde, wereldwijde elektriciteitscapaciteit van fossiele brandstoffen en kernenergie. Hernieuwbare-energiebronnen zullen tot 2026 verantwoordelijk zijn voor bijna 95 procent van de toename van de wereldwijde stroomcapaciteit, waarbij alleen zonne-energie al voor meer dan de helft zorgt. ‘De recordtoevoeging van hernieuwbare elektriciteit van dit jaar van 290 gigawatt is het zoveelste teken dat er een nieuwe wereldwijde energie-economie aan het ontstaan ​​is’, stelt IEA-directeur Fatih Birol. ‘De hoge grondstof- en energieprijzen die we vandaag zien, vormen nieuwe uitdagingen voor de hernieuwbare industrie, maar de verhoogde prijzen voor fossiele brandstoffen maken hernieuwbare energie ook nog concurrerender.’
Voortdurende beleidsondersteuning in meer dan 130 landen, doelen voor het reduceren van de CO2-uitstoot en en een verbetering van het concurrentievermogen van wind- en zonne-energie zijn volgens de IEA-onderzoekers de drijvende krachten achter deze expansie. Maar ondanks de groeiende steun worden hernieuwbare-energiebronnen geconfronteerd met een reeks beleidsonzekerheden en implementatie-uitdagingen, waaronder die met betrekking tot financiering, vergunningen, maatschappelijke acceptatie en netwerkintegratie. De huidige stijgingen van de grondstofprijzen hebben bovendien een opwaartse druk uitgeoefend op de investeringskosten, terwijl de beschikbaarheid van grondstoffen en de stijgende elektriciteitsprijzen volgens de IEA-onderzoekers in sommige markten op korte termijn voor extra uitdagingen zorgen.

33 tot 46 procent verhoogd

In het rapport Renewables 2021 hanteert het IEA 2 scenario’s: ‘standaard’ en ‘versneld’. Ondanks de versnelling die de onderzoekers momenteel zien en verwachten voor de komende 5 jaar, is de jaarlijkse capaciteitsgroei nog niet genoeg om het Net Zero Scenario met netto 0-emissies in 2050 te realiseren. Daarvoor zou de uitrol bijna moeten verdubbelen ten opzichte van het standaardscenario. China blijft de komende 5 jaar de absolute marktleider, goed voor 43 procent van de wereldwijde groei van de capaciteit op het gebied van hernieuwbare energie, gevolgd door Europa, de Verenigde Staten en India. Alleen al deze 4 markten zijn goed voor 80 procent van de wereldwijde capaciteitsuitbreiding op het gebied van hernieuwbare energie.
Voor het standaardscenario heeft het energieagentschap de verwachte uitrol van zonnepanelen voor de komende 5 jaar met 33 tot 46 procent verhoogd. Voor het versnelde scenario bedraagt die verhoging 25 tot 43 procent. Onderstaande tabel bevat de wereldwijd door het IEA voorspelde uitrol van zonnepanelen in de periode tot en met 2026.

Wereld
(gigawattpiek)
Scenario ‘standaard’ per jaar Scenario ‘versneld’ per jaar Totaal geïnstalleerd  ‘standaard’ Totaal geïnstalleerd  ‘versneld’
2021 156,1 177,5 894,3 915,7
2022 173,3 200,6 1.067,5 1.116,1
2023 182,3 217,5 1.249,8 1.333,6
2024 187,1 231,8 1.437,0 1.565,5
2025 190,5 242,5 1.627,5 1.808,0
2026 199,1 258,5 1.826,6 2.066,5
Totaal 932,3 1.150,9

Bron: Solarmagazine.nl, 7 december 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply