Skip to main content

Via een aanpassing in het programmadecreet zorgt Vlaams Minister van energie, Bart Tommelein, ervoor dat overheidsinstellingen die zonnepanelen op hun gebouwen leggen, hun vrijstelling op de grondbelasting niet verliezen.

Kader
In juni 2016 stelde de Vlaamse Regering het zonneplan voor dat het aandeel zonne-energie in de Vlaamse energiebevoorrading wil vergroten door het wegwerken van een aantal drempels. Het zonneplan legt onder andere de intentie vast om de goedkope energielening te verruimen, zonnedelen in te voeren, saldering op afstand te onderzoeken en investeren in hernieuwbare energie voor burgers, bedrijven en overheden te stimuleren. Minister Tommelein heeft nu een concrete drempel weggenomen voor het installeren van hernieuwbare energie door overheidsinstellingen.
Wat verandert er?
Tot nu toe vreesden overheidsinstellingen dat ze hun vrijstelling van de grondbelasting zouden verliezen door het plaatsen van hernieuwbare energie-installaties zoals zonnepanelen of windmolens. Nationale domeinen worden namelijk vrijgesteld van de grondbelasting op voorwaarde dat de grond niks opbrengt. Om deze vrijstelling te behouden voor overheidsinstellingen heeft Minister Tommelein een aanpassing in het programmadecreet opgenomen. Dit is een jaarlijks decreet opgesteld door de Vlaamse Regering met maatregelen die nodig zijn om de begroting van het volgende jaar te kunnen uitvoeren. Installaties voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, kunnen voortaan geen invloed meer hebben op de vrijstelling van de grondbelasting.
Volgende stappen
Nu deze drempel is weggewerkt, kunnen overheden zelf investeren in hernieuwbare energie of hun daken of terreinen ter beschikking stellen van bedrijven of coöperatieven. Andere maatregelen uit het zonneplan zoals het vereenvoudigen van participatie via salderen op afstand moeten nog uitgewerkt worden.
Bron: PV Vlaanderen Nieuwsflits 2016/9
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply