Skip to main content

Hieronder vindt u een kort overzicht van de timing van de wijziging van de regelgeving.

Huidige regelgeving

De huidige minimumsteun uit groenestroomcertificaten van 90 euro per MWh over 10 jaar is geldig van 1 augustus 2012 tot 31 december 2012. Dat is wettelijk vastgelegd in het Wijzigingsdecreet van 13 juli over de hervorming van het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten.

Artikel 8 wijzigt in het oorspronkelijke Elektriciteitsdecreet de minimumsteun voor zonnepanelen.

5° voor zonne-energie bedraagt de minimumsteun per overgedragen certificaat :

b) voor installaties met een piekvermogen van maximaal 250 kW :

7) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2012 : 90 euro;

Dat betekent dat de steun van 90 euro/MWh vanaf 1 januari 2013 vervangen wordt door het nieuwe steunmechanisme, en dus niet langer geldig is in 2013, ook als een eventuele vertraging in de wetgeving optreedt.

Nieuwe steunmechanisme

Vanaf 1 januari 2013 gaat het nieuwe steunmechanisme van start. Daarvoor heeft de Vlaamse regering naast het Wijzigingsdecreet ook een Wijzigingsbesluit opgesteld en in tweede lezing goedgekeurd op 19 oktober 2012. Op dit moment is het nog wachten op het advies van de Raad van state (zie ook nieuwsflits 35).

– Ondertussen heeft het Vlaams Energieagentschap met het goedgekeurde rekenmodel van de onrendabele top al een berekening van de nieuwe steunbedragen (de onrendabele top en de banding factoren) uitgevoerd en gepubliceerd in een ontwerprapport (zie nieuwsflits 35 en 36).

– Dat wordt nu voorgelegd aan de stakeholders voor informeel overleg. Namens PV-Vlaanderen hebben we morgen een nota klaar met kritische commentaar bij de gehanteerde parameters.

– Na aanpassing dient het ontwerprapport als input voor het vastleggen van de nieuwe steunbedragen in een nieuw Ministrieel besluit. Dat moet nog voor eind december 2012 goedgekeurd worden en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

– De nieuwe bedragen zullen wettelijk van kracht zijn vanaf 1 jan. 2013. Op dit moment liggen ze nog niet vast.

Correctie van communicatie door de VREG

De VREG had tot voor kort als nieuwe regeling vanaf januari 2013 een steun van 93 euro over 10 jaar op haar website staan. Op onze vraag is dit verwijderd, omdat het om verouderde informatie ging, op basis van de theoretische minimumsteun per certificaat en de algemene periode van 10 jaar, en zonder rekening te houden met de specifieke berekening per technologie. Deze wordt berekend met een “banding factor”, dat is een vermenigvuldigingsfactor die per technologie en per categorie wordt bepaald via het rekenmodel van de onrendabele top. Ook is als periode van steun voor zonnepanelen 15 jaar vastgelegd in het Wijzigingsbesluit.

Afschaffing ELIA-aankoopplicht en tijdelijke blokkering erkenning GSC door VREG

Op 7 september 2012 heeft de federale regering principieel beslist om de aankoopplicht voor ELIA van groenestroomcertificaten uit zonnepanelen aan 150 euro/MWh af te schaffen met ingang van 1 augustus 2012 (zie nieuwsflits 25). Dit Koninklijk besluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar dat gebeurt b.

Zolang er geen wettelijke basis is voor de afschaffing schort de VREG voorlopig en tijdelijk de erkenning van groenestroomcertificaten op om te voorkomen dat de optie “manuele verkoop aan ELIA” wordt gekozen.

 

Bron : PVVlaanderen

Leave a Reply