Skip to main content

VEA publiceert rapport over berekening certificaten voor PV

Het Vlaams Energieagentschap heeft haar rapport gepubliceerd over de berekening van de onrendabele toppen voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Het rapport is nog niet definitief, omdat een overlegronde met alle stakeholders volgt. Hieronder vindt u een samenvatting van de informatie die we van VEA kregen.

Wettelijk kader
In het kader van het Wijzigingsdecreet over het nieuwe steunmechanisme voor groene stroom en WKK heeft VEA een ontwerprapport opgesteld voor de vastlegging van de onrendabele toppen en de bandingfactor voor groene stroom- en WKK. Dit ontwerprapport wordt aan de stakeholders voorgelegd. Na het stakeholderoverleg zal het VEA het rapport finaliseren en aan de minister overmaken, zodat de minister de definitief vastgelegde onrendabele toppen en bandingsfactoren in een ministerieel besluit kan vastleggen.

Na publicatie van het wijzigingsdecreet moest de Vlaamse Regering nog een uitvoeringsbesluit opstellen om verdere uitvoering te geven aan deze hervorming. Dat is goedgekeurd in tweede lezing op 19 oktober. Door de afwijzing van een vraag om spoedadvies van de Raad van State moest de Vlaamse Regering op 9 november opnieuw advies aanvragen, met gebruikelijke termijn van 30 dagen.

Raadpleging van de sector
Het VEA start alvast een eerste informeel (schriftelijk) stakeholderoverleg op. Dit gebeurt op basis van de berekeningsmethodiek in de huidige versie van het ontwerpuitvoeringsbesluit. Na verwerking van de resultaten en publicatie van het uitvoeringsbesluit wordt een tweede kort stakeholderoverleg georganiseerd.

Hieronder vindt u het ontwerprapport, de berekeningstool en andere nuttige documenten. Opmerkingen moeten door PV-Vlaanderen uiterlijk op 10 december 2012 bezorgd worden.

Downloads

Ontwerprapport 2012 voor de vastlegging van de onrendabele toppen en de bandingfactor

Centraal parameterdocument

Bijlagen uitvoeringsbesluit

Rekenmodel

 

Resultaten voor PV

Het rapport onderbouwt voor drie categorieën PV-installaties de diverse parameters en berekent daarmee de onrendabele top en de “banding factor”. Deze factor moet vermenigvuldigd worden met 93 euro (minimumprijs per groenestroomcertificaat) om het uiteindelijke steunbedrag met MWh te bekomen.

PV Vermogen onrendabele top (OT) banding factor steunbedrag (euro/MWh)
< 10 kWp -60.5 0 0
10-250 kWp 55.2 0.57 53.01
250-750 kWp 32.5 0.33 30.69

Voor PV ≤ 10 kW zijn dit in eerste lezing de verschillen met onze berekening:

– de geplande netvergoeding is niet ingerekend;
– als tarief voor compensatie van het verbruik is een enkelvoudige meter genomen aan 22 cent/kWh;
– prijzen gebaseerd op een bevraging van installateurs, offertes uit “Zonstraalforum” en Nederlandse prijzen.

PV-Vlaanderen zal een dringende raad van bestuur samenroepen om een reactie op het rapport te formuleren, en waarschijnlijk een extra algemene vergadering organiseren. We houden u op de hoogte.

 

Bron: PVVlaanderen

Leave a Reply