Skip to main content
De Belgische netbeheerderskoepel Synergrid wil het technisch voorschrift C10/11 wijzigen om zonnepanelen en thuisbatterijen die uitgerust zijn met een stopcontactstekker in de nabije toekomst toe te staan.

Synergrid heeft hiervoor een voorstel voor amendement op C10/11 uitgewerkt om de huidige verplichting tot een vaste verbinding met het stroomnet op te heffen.

Balkonzonnepanelen

In de huidige paragraaf 7.2 van het technisch voorschrift is voor decentrale productie-installaties de verplichting van een vaste verbinding opgenomen.
‘Er is vraag en druk vanuit de markt en de omringende landen om ook in België installaties zonder vaste verbinding toe te laten’, meldt Synergrid. ‘Het gaat dan voornamelijk om kleine installaties met een huishoudelijke stekker die beschikbaar zijn in groothandels en doe-het-zelf zaken (balkonzonnepanelen, kleine mobiele batterijen met stekker, …). Maar ook bi-directionele on-board chargers voor elektrische voertuigen, mobiele generatoren voor werven en evenementen et cetera lopen tegen de huidige beperking aan.’

Consultatieperiode

Belanghebbenden konden tot 14 maart reageren op de publieke consultatie van Synergrid. Hierna verzamelde Synergrid alle ontvangen opmerkingen en feedback. Na analyse door haar leden zal de netbeheerderskoepel deze opmerkingen integreren in een consultatierapport dat ook de antwoorden van de leden van Synergrid op de opmerkingen zal omvatten.

Bron: Solarmagazine.nl, 15 februari 2024