Skip to main content
De verkoop van zonnepanelen bij consumenten is in Vlaanderen in het eerste kwartaal van dit jaar met zo’n 70 procent gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Waar de uitrol van zonnepanelen bij consumenten is gedaald, is die bij bedrijven juist gegroeid. Het aantal bedrijven dat in het eerste kwartaal een zonnepaneelinstallatie met een omvormervermogen van 250 kilowatt of groter installeerde, groeide met 86 procent. Het daarmee gemoeide omvormervermogen groeide met 49 procent.

Afkoeling

Bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal heeft het VEKA ook de recordgroei voor afgelopen kalenderjaar weer naar boven bijgesteld. Ditmaal van 1.103,51 megawatt naar 1.119,81 megawatt aan omvormervermogen, verdeeld over 162.396 nieuwe zonnepaneelinstallaties. Omdat de Vlaamse subsidie voor zonnepanelen zowel voor consumenten als voor bedrijven per 1 januari is stopgezet, vond daarbij in december een eindejaarsrush plaats.
De cijfers voor de maand januari 2024 zijn inmiddels twee keer gecorrigeerd en die voor de maand februari 2024 een keer. Na deze correcties ligt het aantal consumenten dat in januari en februari zonnepanelen installeerde respectievelijk 44 en 60 procent lager. Uit de eerste cijfers voor de maand maart blijkt dat het aantal gezinnen dat zonnepanelen plaatste 84 procent onder het niveau van maart 2023 lag.

De groei van het nieuw opgestelde omvormervermogen bedroeg voor deze installaties in januari, februari en maart respectievelijk 14, 20 en 14,5 megawatt.

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de tot en met eind maart door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

Vermogenscategorie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt 11.139 47,97 megawatt
10 tot 40 kilowatt 260 5,95 megawatt
40 tot 250 kilowatt 224 27,18 megawatt
250 tot 750 kilowatt 68 30,60 megawatt
Groter dan 750 kilowatt 19 19,81 megawatt
Totaal 11.710 131,51 megawatt

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties voor het eerste kwartaal van 2024 als volgt:

Provincie Aantal installaties Vermogen (omvormer)
Antwerpen 2.977 34,43 megawatt
Limburg 1.386 19,91 megawatt
Oost-Vlaanderen 3.020 31,87 megawatt
Vlaams-Brabant 2.146 15,27 megawatt
West-Vlaanderen 2.184 30,79 megawatt
Totaal 11.713 132,26 megawatt

Per kalendermaand

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor het eerste kwartaal van 2023 en 2024.

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor het eerste kwartaal van 2023 en 2024.

69 procent gedaald

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties van het eerste kwartaal van de kalenderjaren 2023 en 2024 en laat zien dat dit in de voorlopige cijfers met 69 procent is gedaald.

Grootte systeem (aantal installaties) 2023 2024 Groei
Kleiner dan 10 kilowatt 36.704 11.139 -70 procent
10 tot 40 kilowatt 197 260 +32 procent
40 tot 250 kilowatt 281 224 -20 procent
250 tot 750 kilowatt 56 68 +21 procent
Groter dan 750 kilowatt 10 19 +90 procent
Totaal 37.248 11.710 -69 procent

67 procent groter

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in het eerste kwartaal voor de kalenderjaren 2023 en 2024 en laat zien dat dit met 48 procent is gedaald. Waar de groei in de eerste cijfers voor 2023 nog bijna in zijn geheel toe te schrijven was aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt), is de zakelijke markt in 2024 vooralsnog de kartrekker. In meerdere segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) is groei zichtbaar. Die groei zal de komende maanden nog groter blijken, omdat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling – met terugwerkende kracht – in de statistieken terug te zien zijn.

Voor de installatie met een vermogen van 250 kilowatt meer bedroeg de groei qua omvormervermogen in het eerste kwartaal 49 procent. Dat de zakelijke markt dit jaar flink zijn stempel drukt, blijkt ook uit het gemiddeld omvormervermogen per installatie. In het eerste kwartaal van 2023 was de gemiddelde grootte van de 37.248 nieuwe installaties 6,74 kilowatt. In de eerste 3 maanden van dit jaar  was de gemiddelde grootte van de 11.710 nieuwe installaties 11,23 kilowatt. Daarmee was de gemiddelde installatie 67 procent groter.

Grootte systeem (vermogen in megawatt) 2023 2024 groei
Kleiner dan 10 kilowatt 174,21 47,97 -72 procent
10 tot 40 kilowatt 4,74 5,95 +26 procent
40 tot 250 kilowatt 32,77 27,18 -17 procent
250 tot 750 kilowatt 23,65 30,61 +29 procent
Groter dan 750 kilowatt 15,68 19,81 +26 procent
Totaal 251,05 131,51 -48 procent

933.622 installaties

In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind maart 2024 over 6.303,67 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 933.622 zonnepaneelinstallaties. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen.

Bron: Solarmagazine.nl, 11 mei 2024

Interesse in zonnepanelen? Ontdek onze formules!