Skip to main content

Sectororganisatie ODE-Vlaanderen heeft zopas een handige tool ontwikkeld waarop ondernemingen, bedrijven, KMO’s, coöperaties, overheden,… kunnen nagaan of ze onder de geplande maatregel van de Vlaamse regering vallen om de groenestroomcertificaten van zonneparken van bedrijfsinstallaties voor 2013 af te schaffen.

In het kader van de lancering van de GSCknip tool, toegankelijk via www.gscknip.vlaanderen, publiceerde ODE-Vlaanderen onderstaand persbericht:

Persbericht ODE-Vlaanderen

Dreigende faillissementen, investeringsonzekerheid en onduidelijkheid: dat is wat de Vlaamse regering dreigt te creëren. Sinds de aankondiging van haar plannen in februari 2022, bijna 1 jaar geleden, om te snoeien in de groenestroomcertificaten van zonne-bedrijfsinstallaties van voor 2013, heerst onzekerheid.

Bij elke nieuwe stap in het beslissingsproces van de Vlaamse regering komen er nieuwe elementen naar voor waaruit blijkt dat de geplande maatregel het doel voorbijschiet en meer schade zal aanrichten, eerder dan dat hij de vooropgestelde beleidsdoelstellingen zou bereiken.

Met dit nieuw initiatief onder de arm zet ODE-Vlaanderen, de sectororganisatie voor duurzame energie, haar pleidooi aan de Vlaamse regering om de geplande knip in de groenestroomcertificaten te stoppen, kracht bij.

Door de vele onzekerheden die de Vlaamse regering creëert is het voor ondernemingen in tal van sectoren onduidelijk of ze hun groenestroomcertificaten dreigen te verliezen of niet.

ODE-Vlaanderen wil de ondernemingen informeren en lanceert daarom, vandaag donderdag 12 januari, een handige online tool www.gscknip.vlaanderen waarop bedrijven, Kmo’s, coöperaties, overheden etc. zelf kunnen nagaan of ze ook door de geplande maatregel geviseerd dreigen te worden.

Door middel van deze tool kan op het terrein worden aangetoond dat de maatregel veel schade zal aanrichten. Een eerdere analyse uitgevoerd door ODE-Vlaanderen wees immers al uit dat de geplande maatregel minstens 2.000 ondernemingen zal treffen. Als onderneming wordt verstaan iedereen die een economische activiteit uitvoert, dus niet enkel bedrijven, maar ook overheden, coöperaties, ea.

Met deze tool wil ODE in de eerste plaats ondernemingen en organisaties informeren en waarschuwen over de geplande Vlaamse maatregel. Vele ondernemingen beseffen vandaag zelfs nog niet dat zij ook het risico lopen onder de knip te vallen.”, stelt Dirk Van Evercooren, Algemeen Directeur ODE-Vlaanderen.

Uit een nieuwe analyse blijkt nu dat de landbouw- en transportsector anders zullen worden behandeld dan andere economische sectoren. Dit komt omdat de geplande maatregel wordt opgehangen aan de de-minimissteun.

De de-minimis voor ondernemingen is vastgesteld op €200.000 steun over 3 belastingjaren. Voor de transportsector geldt een verlaagde drempel van €100.000 over 3 belastingjaren. Voor de landbouw- en visserijbedrijven bedraagt deze slechts €20.000 over 3 belastingjaren. De kans is dus groot dat deze sectoren als eerste in de klappen zullen delen.

De Vlaamse regering is te veel bezig met de vraag of het juridisch mogelijk is om deze maatregel door te voeren, terwijl ze zich zou moeten afvragen of deze maatregel maatschappelijk wel wenselijk is. Getroffen ondernemingen kunnen zich via de website www.gscknip.vlaanderen melden indien ze verder op de hoogte gehouden willen worden en zich willen aansluiten bij het pleidooi om de GSC knip te stoppen.” besluit Dirk Van Evercooren.

Bron: persbericht ODE-Vlaanderen, 12 januari 2023

Interesse in zonnepanelen op uw bedrijfsdak? Maak kennis met de innovatieve aanpak van Futech! Ga verder