Skip to main content

Aan het begin van het nieuwe jaar hebben PV-Vlaanderen en FEDELEC, de Nationale Federatie van Elektrotechnische Ondernemers, een akkoord afgesloten over een geïntegreerde samenwerking voor dienstverlening aan PV-installateurs.
Beide partijen hebben zich ertoe verbonden om het beleid inzake fotovoltaïsche zonne-energie en warmtepompen, evenals de communicatie hierover, op elkaar af te stemmen. Op deze manier hoopt men een geïntegreerde samenwerking te organiseren voor dienstverlening aan PV-installateurs alsook aan installateurs van warmtepompen.
Wat betreft expertise vullen beide partijen elkaar uitstekend aan. De focus van PV-Vlaanderen ligt in gespecialiseerde informatie over zonnepanelen en overleg met de overheid over het PV-beleid. FEDELEC van zijn kant staat sterk in uitgebreide sociale, juridische en technische dienstverlening, en is een officieel erkende vertegenwoordiger van de elektrosector in het sociaal overleg.
Voor PV-installateurs komt er een gemeenschappelijk lidmaatschap FEDELEC & PV-Vlaanderen in plaats van de aparte parallelle ledenbijdragen. In de loop van januari ontvangen alle leden-installateurs van PV-Vlaanderen hierover meer informatie.
Lees het volledige persbericht met betrekking tot de samenwerking tussen PV-Vlaanderen en Fedelec hier.

Leave a Reply