Skip to main content

Wanneer u op korte termijn wenst over te gaan tot de investering in zonnepanelen, dient u rekening te houden met een aantal belangrijke maatregelen die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn. Een overzicht.

Verlaagd BTW-tarief 6%

Tot voor kort kwam u bij verbouwingswerken aan uw woning, zoals de installatie van zonnepanelen, in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6% en dit op voorwaarde dat uw woning minstens 5 jaar oud was.
Sinds 1 Januari 2016 werd deze grens opgetrokken tot 10 jaar. Met andere woorden, enkel wanneer uw woning 10 jaar of ouder is kan u bij de installatie van zonnepanelen genieten van een verlaagd btw-regime van 6%.
Lees hier meer over deze maatregel.
EPB-eisen zonnepanelen bij nieuwbouw
Voor alle stedenbouwkundige vergunningsaanvragen of meldingen sinds 1 januari 2014 dient elke nieuwbouwwoning (of ermee gelijkgesteld) in Vlaanderen in het kader van de EPB-wetgeving een minimum hoeveelheid energie te halen uit hernieuwbare bronnen.
Indien u er voor kiest om aan de EPS-eisen te voldoen door de investering in zonnepanelen, dient u er voortaan rekening mee te houden dat voor bouwaanvragen ingediend in 2016 men op jaarbasis een elektriciteitsproductie van minstens 10 kWh per m² bruto vloeroppervlakte (van de woning) dient te realiseren. Bij bouwaanvragen ingediend vóór 1 januari 2016 volstaat een waarde van 7 kWh/m².
Lees hier meer over deze maatregel.
Evolutie prosumententarief
Sinds 1 juli 2015 is voor particuliere gebruikers van zonnepanelen het zogenaamde prosumententarief van kracht. Dit houdt in dat eigenaars van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller, de zogenaamde ‘prosumenten’, een vergoeding dienen te betalen voor hun werkelijke afname van het elektriciteitsnet.
Onderstaande tabel toont de nieuwe tarieven per netbeheerder voor 2016. Meer duiding bij het wat en waarom van het prosumententarief krijgt u hier.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Leave a Reply