Skip to main content

PV Cycle heeft in 2021 in Vlaanderen 309 ton zonnepanelen ingezameld, een toename van bijna 50 procent. Het gaat om 17.166 zonnepanelen. Dat meldt minister Zuhal Demir van Energie na vragen in het Vlaams Parlement.

Steven Coenegrachts, lid van het Vlaams Parlement namens Open Vld, deed bij de minister navraag naar de stand van zaken aangaande recycling.

26.100 euro

Uit de door minister Demir verstrekte cijfers blijkt dat afgelopen jaar 47 procent meer zonnepanelen zijn ingezameld, zoals te zien in onderstaande tabel.

Jaar Aantal ton Aantal zonnepanelen Verwerkingskosten (euro)*
2017 108,7 6.039 18.000
2018 150,9 8.383 14.800
2019 290,8 16.155 16.400
2020 210 11.666 14.000
2021 309 17.166 26.100

* Deze cijfers hebben betrekking op heel België

Vlaanderen heeft de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in 2014 omgezet in het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA). De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft voor de recycling van zonnepanelen met een PV Cycle een zogenaamde milieubeleidsovereenkomst afgesloten, die vorig jaar zomer werd verlengd. In het kader van deze overeenkomst heeft PV Cycle de opdracht om een milieuconforme inzameling en verwerking van zonnepanelen te organiseren en te financieren.

Volledig nuttig toegepast

De door PV Cycle Belgium ingezamelde zonnepanelen worden volgens minister Demir volledig nuttig toegepast. ‘Een eerste verwerker verwijdert het aluminium frame, de aansluitdozen en de stroomkabels. Deze worden gerecycleerd. Het overblijvende paneel wordt in Vlaanderen ingezet bij een metaalsmelter. De metalen, waaronder het zilver, worden in dit smeltproces gerecycleerd en de kunststoffen verbrand met energierecuperatie. Het glas en het silicium worden in de metaaloven ingezet als vervanging van nieuw zand, om de ovenwand te beschermen. Dit glas en silicium komt uiteindelijk in de slakken, die met een grondstofverklaring worden ingezet als bouwstof. Volgens de Europese definities wordt ook deze toepassing als bouwstof als recyclage beschouwd.’

‘Samengevat’, vervolgt Demir, ‘worden de panelen met silicium 100 procent nuttig toegepast, waarvan 93,5 procent recyclage en 6,5 procent (de kunststoffen) verbranding met energierecuperatie.’

2 euro per zonnepaneel

De AEEA-Richtlijn bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor de inzameling en de recycling van zonnepanelen bij de producenten ligt, oftewel bij degene die de zonnepanelen op de Belgische markt plaatst. De consument betaalt bij aankoop een milieubijdrage, die momenteel 2 euro per zonnepaneel bedraagt.

‘Hiermee bekostigt PV Cycle Belgium volledig de inzameling en de verwerking van afgedankte zonnepanelen’, duidt Demir. ‘Bovendien wordt een deel van de milieubijdrage gebruikt om een provisie aan te leggen om ook de zonnepanelen die in de toekomst afgedankt worden te kunnen verwerken. We verwachten namelijk dat het aantal afgedankte zonnepanelen het komende decennium gestaag zal toenemen. Dankzij deze provisie zal de toekomstige inzameling en verwerking van deze zonnepanelen betaalbaar zijn.’

Bron: Solarmagazine.nl, 15 augustus 2022