Skip to main content

Futech heeft een batterij uit de automobielindustrie toegevoegd aan de bestaande zonnepaneleninstallatie van een cohousing gemeenschap in Sint-Niklaas. Deze installatie vond plaats in het kader van het EU Horizon 2020 Circusol project, dat focust op circulaire bedrijfsmodellen voor de zonnepanelenindustrie.

Het ‘second-life’ batterijopslagsysteem dat door Futech werd geplaatst bleek niet langer geschikt voor de automobielsector maar is wel nog perfect inzetbaar bij een stationaire toepassing zoals een PV-installatie.

Het batterijopslagsysteem moet bijdragen aan een verhoogd direct verbruik bij de cohousing gemeenschap, die bestaat uit 22 gezinnen. De component ‘batterijopslag’ werd aan de bestaande serviceovereenkomst voor zonne-energie tussen Futech en de cohousing gemeenschap toegevoegd.

Om het circulaire karakter van de installatie nader te illustreren, dient vermeld te worden dat de PV-installatie die in 2018 door Futech bij de cohousing gemeenschap werd geïnstalleerd, volledig is opgebouwd uit ‘second-life’ zonnepanelen die op deze manier (net als de batterij) een tweede leven kregen.

Meer info over het Circusol project vindt u op deze link.

Fotogallerij