Skip to main content

De introductie van de nettarieven roept bij gebruikers van het capaciteitstarief vragen op. Betaalt u bijvoorbeeld meer voor pieken boven de 2,5 kW?

Neen, u betaalt voor elke kW evenveel. 2,5 kW is de minimumbijdrage die iedereen betaalt en de vaste bijdrage voor wie nog een klassieke meter heeft. Zo betaalt iedereen solidair een stukje mee voor de aanleg en het onderhoud van de netinfrastructuur.

Het bedrag is uniform per kW: 1 kW komt per jaar gemiddeld over Vlaanderen overeen met 40,4 euro (excl. btw), 2 kW is 80,8 euro en 4 kW is 161,6 euro. Het exacte bedrag dat u betaalt per kW hangt af van het netgebied waar u woont. De nettarieven voor 2023 per netbeheerder vindt u hier.

Die 2,5 kW is een minimumbijdrage, geen streefcijfer! Een doorsnee gezin met de gebruikelijke huishoudtoestellen heeft typisch maandpieken die hoger zijn dan 2,5 kW. Dat betekent niet noodzakelijk dat ze nu meer nettarieven gaan betalen dan vroeger.

Wist u dat…

  • De gemiddelde maandpiek van Vlaamse gezinnen gemiddeld 4,37 kW is? Deze gegevens haalt VREG uit de beschikbare piekvermogens van ongeveer 470.000 gezinnen en kleine bedrijven die al een jaar een digitale meter hebben.
  • Uit dezelfde data stelt VREG vast dat 6 à 7% van die afnemers altijd een maandpiek lager dan of gelijk aan 2,5 kW hebben. Ongeveer de helft van die groep zijn gezinnen, de andere helft zijn niet-residentiële afnemers (kmo’s, tweede verblijven, gemeenschappelijke delen, …).

Bron: VREG Nieuwsbrief, 16 januari 2023