Skip to main content

Terwijl de komst van de slimme meter in Vlaanderen moet leiden tot de afschaffing van het prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen, voert Wallonië het systeem binnenkort in.

Waals minister van energie Jean-Luc Crucke kondigde aan dat er vanaf 1 januari 2020 een prosumententarief komt voor wie na 1 juli 2019 zonnepanelen installeert. Het nieuws zorgt er voor een stormloop.

Vlaanderen: van prosumententarief naar digitale meter

Vlaanderen voerde in 2015 een prosumententarief in. Met die netvergoeding dragen eigenaars van zonnepanelen bij tot het reële gebruik van het elektriciteitsnet. Daar komt verandering in. De digitale of slimme meter meet binnenkort de hoeveelheid energie die u verbruikt en die u aan het net teruggeeft. Op de elektriciteit die u van het net afhaalt, geldt het distributienettarief. Ter compensatie verdwijnt het prosumententarief. Volgens een nieuw politiek akkoord kan iedereen er wel nog voor kiezen om tot vijftien jaar na de installatie in het huidige systeem van compensatie van injectie en afname te blijven.

Wallonië: van geen vergoeding naar prosumententarief

Aan de andere kant van de taalgrens heeft Waals minister van energie Jean-Luc Crucke enige tijd geleden aangekondigd dat wie na 1 juli 2019 zonnepanelen installeert, vanaf 1 januari 2020 een prosumententarief moet betalen. Tot nader order zouden de eigenaars van zonnepanelen er uit twee tarieven kunnen kiezen: een capaciteitstarief en een proportioneel tarief. Het capaciteitstarief hangt af van het vermogen van de elektrische omvormer van de fotovoltaïsche installatie. Dat systeem kunt u dus best vergelijken met het prosumententarief zoals wij dat nu nog kennen.

Digitale meter als alternatief

Bij het proportioneel tarief verloopt de afname en de injectie van de stroom gescheiden. De distributienetbeheerder kan nu wel nagaan hoeveel stroom eigenaars van zonnepanelen van het net halen. Die tariefformule vergt de investering van een compteur double flux – een teller die de twee stromen meet – waarvan de kostprijs 150 euro (excl. btw) bedraagt. Dat scenario toont dus veel vergelijkingen met de veelbesproken ‘Vlaamse’ digitale meter.

Stormloop

De Waalse overheid wil met de maatregelen onder meer de distributienettarieven rechtvaardiger verdelen, aangezien vooral gezinnen zonder zonnepanelen vandaag de factuur betalen. Aangezien al wie zijn zonnepanelen voor 1 juli 2019 installeert (al dan niet voorlopig) aan de maatregel lijkt te ontsnappen, kunnen de leveranciers de vraag amper bijbenen. Die vrijstelling blijft wel omstreden en geniet heel wat tegenkanting.
Bron: De Morgen, 18 april 2019

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply