Skip to main content

Wie, met de zomer in zicht nog snel een tuinhuis wil plaatsen, kan dat zonder vergunning. Tenminste, als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Steeds vaker wordt een tuinhuis ook gebruikt om zonnepanelen te plaatsen. 
Sinds 1 december 2012 is het veel gemakkelijker om een tuinhuis of blokhut in uw tuin te plaatsen. De regels voor vrijstaande bijgebouwen in de zij- of achtertuin laten toe om zo’n bijgebouw zonder vergunning of meldingsplicht te plaatsen als aan enkele voorwaarden is voldaan.

De belangrijkste voorwaarde is de oppervlakte. Er geldt een maximum van 40 vierkante meter aan vrijstaande bijgebouwen. Let wel, het gaat om een totaal. Heeft u al een serre van 20 vierkante meter, dan mag uw tuinhuis nog maximaal 20 vierkante meter in beslag nemen. Ook de hoogte is beperkt. Het gebouw mag niet hoger zijn dan 3,5 meter.
Voorts moeten er afstanden ten opzichte van de perceelgrens gerespecteerd worden. In de zijtuin moet die minstens 3 meter tussen de perceelgrens en het gebouw bedragen, in de achtertuin is dat minstens 1 meter. Het kan ook tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelgrens zonder dat er iets wijzigt aan die muur. Het tuinhuis moet op een afstand van 30 meter van de woning staan.

Zonnepanelen

Steeds vaker wordt een tuinhuis gebruikt om zonnepanelen te plaatsen. Het biedt een flexibelere mogelijkheid om de zonnepanelen goed te oriënteren tegenover de zon. Bovendien is de plaatsing en het onderhoud van zonnepanelen op een tuinhuis doorgaans goedkoper. Het nadeel is wel dat de oppervlakte relatief beperkt is.
In elk geval is de plaatsing van zonnepanelen op een tuinhuis niet onderworpen aan een vergunning als ze op een hellend dak geïntegreerd worden in het hellende dakvlak.

Carport

De vergunningsvrijstelling voor tuinhuizen geldt ook voor andere vrijstaande bijgebouwen, zoals een vrijstaande duiventil of volière.
Voor aangebouwde gebouwen als een carport gelden andere regels. Er is altijd een meldingsplicht voor aangebouwde constructies.
Een vergunning voor een aangebouwde carport is niet nodig als er geen ingrijpende, constructieve ingrepen aan de gevel nodig zijn en als aan bepaalde voorwaarden qua oppervlakte, hoogte en ligging is voldaan.
Bron: De Tijd, 7 april 2019
Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply