Skip to main content

De trend van sterke groei in de capaciteit voor hernieuwbare energie zette zich, volgens het International Renewable Energy Agency (IRENA), voort in 2018 met een wereldwijde toename van 171 gigawatt. Het belangrijkste aandeel in de groei is weggelegd voor zonne-energie.
De jaarlijkse stijging van 7,9% werd ondersteund door nieuwe capaciteit voor zonne- en windenergie, samen goed voor 84% van de groei. Een derde van de wereldwijde stroomcapaciteit is nu afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.
IRENA’s jaarlijkse Renewable Capacity Statistics 2019, de meest uitgebreide, actuele en toegankelijke cijfers over de capaciteit van hernieuwbare energie, wijst op een groei in alle regio’s van de wereld. Weliswaar aan verschillende snelheiden. De snelste groei vond plaats in Oceanië (17,7% toename in 2018), gevolgd door Azië (11,4%) en Afrika (8,4%). Maar liefst twee derde van alle bijkomende stroomcapaciteit in 2018 was afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, voornamelijk in opkomende en ontwikkelende economieën.
Toch is er nog steeds ruimte voor verbetering. “Het aandeel van hernieuwbare energie moet nog steeds sneller groeien om ervoor te zorgen dat we de wereldwijde klimaatdoelstellingen en doelstellingen voor duurzame ontwikkeling kunnen halen”, zegt IRENA directeur-generaal Adnan Z. Amin. “Landen die hun potentieel voor hernieuwbare energie volledig benutten, zullen kunnen genieten van tal van sociaal economische voordelen, los van het koolstofarm maken van hun economie.”

Grootste groei dankzij zonne-energie

De grootste groei was waarneembaar bij zonne-energie. De wereldwijde capaciteit nam in 2018 toe met maar liefst 94 GW (+24%), waarvan Azië niet minder dan 64 GW voor zijn rekening nam. Andere grote toenames waren waarneembaar in de Verenigde Staten (+8,4 GW), Australië (+ 3,8 GW) en Duitsland (+3,6 GW). Andere landen met significante uitbreidingen in 2018 waren Brazilië, Egypte, Pakistan, Mexico, Turkije en Nederland.
Wereldwijd bereikte de totale capaciteit voor het opwekken van hernieuwbare energie aan het einde van 2018 een totaalcijfer van 2.491 GW. Waterkracht is goed voor het grootste aandeel met een geïnstalleerde capaciteit van 1.172 GW. Wind- en zonne-energie nemen ook een groot aandeel voor hun rekening met een capaciteit van respectievelijk 564 GW en 480 GW. Andere hernieuwbare energiebronnen omvatten 121 GW aan bio-energie, 13 GW aan geothermische energie en 500 MW aan mariene energie (getijde-, golf en oceaanenergie).

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply