Skip to main content

Futech is één van de industriepartners van het EU Horizon 2020 oPEN Lab project. Dit project heeft als voornaamste doel bestaande gebouwen en wijkvoorzieningen in specifieke buurten in de steden Tartu (Estland), Pamplona (Spanje) en Genk (België) om te vormen tot volledig operationele ‘Positieve Energie Buurten’ (ook een Positive Energy Neighbourhood of PEN genoemd).

De partners van oPEN Lab kondigen met trots de lancering aan van een nieuwe toolbox die gewijd is aan de uitrol van positieve energiewijken (PEN’s) in Europa. De oPEN Lab Toolbox bundelt de beste praktijken die tijdens het project zijn verzameld met betrekking tot renovatie en PEN’s.

De mogelijkheden die PEN’s bieden zijn verstrekkend: een meer klimaatneutraal gebouwenbestand, verbeterd comfort en een betere gezondheid voor burgers, meer klimaatbestendige gebouwen en het helpen verlichten van energiearmoede en het bijdragen aan onze energiezekerheid. Om de renovatiedoelstellingen van oPEN Lab te realiseren en tegelijkertijd een rechtvaardige overgang te garanderen, kunnen PEN’s een groot deel van de oplossing zijn.

De toolbox is een verzameling van de meest relevante en innovatieve methoden en tools die zijn ontwikkeld en gebruikt binnen het oPEN Lab project met betrekking tot PENs. De Toolbox is bedoeld om beleidsmakers en industriële makers te voorzien van inzichten en kennis en hen te helpen bij het kiezen van de juiste aanpak voor hun acties.

Waarom een toolbox?

De toolbox fungeert als een one-stop-shop waar gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot een schat aan informatie, best practices en lessen uit het oPENLab project. De toolbox verzamelt niet alleen voorbeelden van ‘best practices’, maar ook methodologische benaderingen, berekeningsprocedures, conclusies uit testcases, implementatierichtlijnen en aanbevelingen. De toolbox is dynamisch en wordt regelmatig gevoed met nieuwe cases naarmate het oPENLab project vordert.

De toolbox is niet alleen een webgebaseerd kenniscentrum, maar ook een opslagplaats van beleidsontwikkelingsmethoden met betrekking tot buurten met positieve energie, die beleidsmakers helpt om de juiste aanpak voor hun beleidsinitiatief te identificeren en te selecteren.

Hoe is de toolbox gestructureerd?

De toolbox stelt de behoeften van de eindgebruiker centraal en is gebruiksvriendelijk ontworpen, zodat de juiste informatie met een paar klikken kan worden gevonden. De toolbox is onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën:

  • Doelgroep: Maatschappelijk middenveld; particuliere sector; publieke sector
  • Fase: Hoe te beginnen; planning & prototype; implementatie & bouw; monitoring & evaluatie & operationele fase; opschaling & replicatie.
  • Thema’s: Publieksparticipatie & communicatie; bedrijfsmodellen & financiering; capaciteitsopbouw & governance; beleid; monitoring & beheer; technologie & renovatie; design thinking; stakeholderbetrokkenheid & sociale innovatie.
  • Living Labs: Tartu, Pamplona, Genk
  • Format: best practices, rekentools, beleidsaanbeveling, methodologische aanpak; berekeningsprocedure; implementatierichtlijn.

De gebruiker kan gemakkelijk de gewenste informatie vinden door een van de bovenstaande items te selecteren. Door een of meerdere filters te selecteren, verschijnen er verschillende resultaten op basis van de selectie. De gebruiker kan dan op een van de resultaten klikken voor meer informatie en een directe link naar het hulpmiddel.

Ontdek de oPEN Lab toolbox hier.