Skip to main content
Batibouw, de jaarlijkse bouwbeurs op de Heizel in Brussel, zal vanaf donderdag opnieuw voor een groot deel in het teken staan van duurzaam (ver)bouwen.
Tegen 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen aan de BEN-normen (BEN = bijna energieneutraal) voldoen. En dus hebben renoveerders nog een tweede reden om nu al energiebesparende maatregelen te nemen: naast de eigen factuur doen dalen kunnen ze maar beter ook de waarde van de woning opkrikken.

De Vlaamse overheid en de netbeheerders willen u daar wat bij helpen. Maar u moet snel zijn, want het is nog niet duidelijk wat er na 30 juni gaat gebeuren met bepaalde premies voor energiebesparende investeringen. Het staat wel vast dat ze zullen worden hervormd, en dus mogelijk worden afgebouwd. Wij lijsten voor u op over welke premies het gaat:
– Dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement: Als u uw dak OF de vloer van uw onverwarmde zolder laat isoleren of de isolatie zelf plaatst, hebt u recht op een premie van uw netbeheerder.
Bekijk de voorwaarden hier.
– Sociale dakisolatiepremie voor huurwoningen: Voor huurwoningen waarvan de bewoner tot een bepaalde doelgroep behoort, kan een premie worden aangevraagd voor dakisolatie.
Bekijk de voorwaarden hier.
– Na-isolatie van een buitenmuur: Als u een aannemer inschakelt voor de isolatie van de buitenmuur van uw woning, heb u recht op een premie van uw netbeheerder.
Bekijk de voorwaarden hier.
– Na-isolatie van een spouwmuur: Als een aannemer zorgt voor de isolatie van de open ruimte tussen de binnen- en buitenmuur (de spouw), kan u een premie aanvragen bij uw netbeheerder.
Bekijk de voorwaarden hier.
– Vloerisolatie of kelderisolatie: Uw netbeheerder komt tussenbeide als u vloerisolatie laat plaatsen op volle grond of op het plafond van een kelder. Ook deze werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.
Bekijk de voorwaarden hier.
– Hoogrendementsglas: Laat u uw enkel of dubbel glas vervangen door hoogrendementsglas, dan hebt u recht op een premie van uw netbeheerder.
Bekijk de voorwaarden hier.
– Combinatiepremie raamvervanging-muurisolatie: Als u binnen de twaalf maanden volledig nieuwe ramen laat plaatsen met hoogrendementsglas (ook nieuw schrijnwerk) én zorgt voor een na-isolatie van een bestaande buiten- of spouwmuur, hebt u recht op een erg voordelige premie van uw netbeheerder.
Bekijk de voorwaarden hier.
– Warmtepomp: Wil u uw huis verwarmen met een warmtepomp, dan kan u een premie aanvragen bij uw netbeheerder.
Bekijk hier de voorwaarden.
– Zonneboiler: Wil u uw water verwarmen met een zonneboiler, dan kan u een premie aanvragen bij uw netbeheerder.
Bekijk hier de voorwaarden.
– Globale premie voor het behalen van een laag E-peil: Des te lager het energieprestratiepeil van een nieuwbouwwoning, des te hoger de premie die u ontvangt van uw netbeheerder.
Bekijk hier de voorwaarden.
Meer info over premies en leningen voor energiebesparing vindt u op de website van de Vlaamse overheid.
Bron: Het Belang Van Limburg

Leave a Reply