Skip to main content

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Wat is de beste manier om energiezuinig en toch betaalbaar te bouwen?
1) Passief isoleren
Isolatie
In nieuwbouwwoningen is passief isoleren en 3-voudige beglazing de nieuwe standaard. Isolatie is een duurzame oplossing die gemiddeld bijna honderd jaar meegaat, terwijl de levensduur van hernieuwbare technieken vaak beperkt is tot 20 à 25 jaar.
Andere voordelen van (extra) isolatie zijn:

  • Lage investeringskost in vergelijking met installaties
  • Geen onderhoudskosten
  • Goede isolatie zorgt voor een hoger comfort gedurende het hele jaar

Best gaat u bij het isoleren op zoek naar een optimale isolatiehoeveelheid. Immers, vanaf een bepaalde isolatiedikte zal de meerwaarde van bijkomende isolatie erg beperkt zijn ten opzichte van de hieraan verbonden kosten. Bovendien loopt u het risico dat extra isolatie ten koste gaat van de ventilatiemogelijkheden in uw woning.
2) Compact bouwen
Hoe compacter men bouwt, hoe lager het E-peil. Om compact te bouwen dient men zo weinig mogelijk verliesoppervlakte te creëren ten opzichte van het beschermd volume. Dakkappellen en/of uitbouwen worden dus best zo veel mogelijk vermeden. Compact bouwen betekent niet kleiner bouwen, maar wel volgens een zo compact mogelijke vorm zoals bijvoorbeeld een kubus.
3) Goede luchtdichtheid  
Een goede luchtdichtheid bouwt mee op de energiezuinige principes van de buitenschil. Hoe lichtdichter uw woning, hoe lager uw energiefactuur.
Enkele tips om de luchtdichtheid van een woning te verbeteren:

  • Spleten en kieren langs vensters en deuren vermijden
  • Degelijke bepleistering aan de muren aanbrengen
  • ‘Lekken’ via garagedeuren en zolderluiken tegengaan
  • Vloeruitsparing voor leidingen tochtdicht maken

Met een blowerdoor test kan u nagaan hoe luchtdicht uw woning is. Wanneer deze waarde beter is dan de EBP-normering voorschrijft, komt dit uiteraard uw E-peil ten goede.

4) Ventilatie met warmterecuperatie

Ventilatie
U kan uw huis regelmatig ventileren door het opzetten van ramen en deuren, maar dit leidt tot warmteverlies en een ongelijkmatige verdeling van zuivere lucht. Een ventilatiesysteem is een ideale oplossing voor dit probleem. Een dergelijk systeem zal niet enkel de gezondheidstoestand in de woning bevorderen maar ook vochtproblemen en muffe geurtjes tegengaan.
Best kiest u voor een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Bij dit systeem geeft de lucht die naar buiten wordt geleid zijn warmte over aan de inkomende koude lucht, waardoor warmteverliezen tot een minimum worden herleid.
Tegenwoordig wordt een ventilatiesysteem van het type D (op elektriciteit) als de standaard beschouwd. Hierbij is een correcte dimensionering wel belangrijk om een hoge elektriciteitsfactuur te vermijden. Laat uw ventilatiesysteem dus door een vakman uitvoeren en vraag op voorhand naar eventuele opleidingsbewijzen en/of certificaten.
5) Duurzame verwarmingssystemen
Verwarming2
De belangrijkste energiepost in een woning is nog steeds de centrale verwarming. Deze is gemiddeld genomen verantwoordelijk voor zo’n 50 tot 75% van het totale huishoudelijke energieverbruik. Om op verwarmingskosten te besparen zijn lagetemperatuursystemen zoals warmtepompen of hoogrendementsketels het meest aangewezen, vaak in combinatie met vloer- en/of wandverwarming.
Ook ventilatorradiatoren zijn aan een opmars bezig. Zij bevatten kleine, krachtige convectieventilatoren en een warmtewisselaar voor een efficiënte verhoging van het thermische vermogen. Op deze manier zal een woning niet enkel energiezuinig maar ook snel opwarmen.
Hybride warmtepompen
Een lucht-water warmtepomp heeft over het hele jaar bekeken gemiddeld een COP (Coefficient of Performance) van 2,2. Concreet betekent dit dat dit toestel met 1 kWh elektriciteit 2,2 kWh warmte produceert. Uw energieverbruik zakt dus, wat uiteraard gunstige gevolgen heeft voor uw E-peil!
Anderzijds bedraagt de kostprijs voor 1 kWh elektriciteit vandaag 0,24 euro terwijl 1 kWh gas amper 0,07 euro kost. Uw lucht-water warmtepomp is dus pas financieel rendabel wanneer u een COP van minimaal 3,43 (0,24/0,07) kan voorleggen.
Belangrijk om te vermelden is dat de COP die op de datasheet van de lucht-water warmtepomp staat weergegeven geldt bij een buitentemperatuur van 7°C. Wanneer de temperatuur zakt, daalt ook de COP. De Seasonal Performance Factor (SPF) staat voor het reële rendement van de warmtepomp en houdt rekening met de variabele temperatuur van de warmtebron in de zomer en in de winter. Een indicatie van de SPF kan men bekomen via deze link.
Denk hoe dan ook na alvorens een warmtepomp te plaatsen aangezien dit vanuit economisch standpunt niet de meest optimale keuze is. De meest efficiënte oplossing is een hybride systeem waarbij op gas verwarmd wordt wanneer de COP laag is en op een warmtepomp wanneer de COP hoog is. Dergelijke systemen impliceren uiteraard wel een hogere investeringskost.
6) Hernieuwbare energietechnieken
In het kader van de nieuwe EPB-eisen, dient elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen een minimum hoeveelheid energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Wij bespreken de meest interessante toepassingen.
Zonnepanelen
Huis zonnepanelen2
Omwille van een terugdraaiende teller zijn zonnepanelen de meest doordachte keuze. Men heeft een perfect zicht op de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit en de waarde ervan. De terugverdientijd van zonnepanelen ligt vandaag rond 8 jaar terwijl de levensduur ervan normaliter minstens 20 jaar bedraagt.
Een gezin dat 5.000 kWh elektriciteit per jaar verbruikt betaalt hiervoor, aan een elektriciteitsprijs van 0,24 €/kWh, op jaarbasis 1.200 €, oftewel 100 € per maand. De investeringskost van een zonnepaneleninstallatie die 5.000 kWh elektriciteit per jaar produceert bedraagt ongeveer 10.000 €. Indien men voor een nieuwbouwwoning een lening aangaat voor 25 jaar en tegelijkertijd leent voor de aankoop van een PV-systeem (van 10.000 €), betaalt men aan de huidige rentevoeten zijn zonnepaneleninstallatie af aan slechts 41 € per jaar. Futech Home biedt ook de unieke mogelijkheid aan om zonnepanelen te huren.
Zonnepanelen kunnen bovendien uitstekend gebruikt worden om het E-peil te verlagen waardoor men een korting kan krijgen op het kadastraal inkomen. Dit voordeel kan voor een gemiddelde woning oplopen tot maar liefst 5.000 euro!
Zonneboiler
De investering in een zonneboiler is interessant indien u veel warmte nodig heeft in de zomer. Indien dit niet het geval is, kan de terugverdientijd soms langer zijn dan de levensduur van het systeem. Aangezien men de warmte moeilijk kan stockeren voor een lange periode, zijn zonneboilers enkel interessant wanneer er behoefte aan warmte is op het moment van de productie.
Warmtepomp
Een andere interessante hernieuwbare energietechniek om uw E-peil te verlagen is de warmtepomp. De werking en de voordelen van dit systeem werden reeds besproken in paragraaf 5.

Leave a Reply