Skip to main content

Op 1 november 2020 maakte Dirk Van Evercooren zijn opwachting als algemeen directeur bij Organisatie Duurzame Energie (ODE). In Solar Magazine blikt Van Evercooren terug op het voorbije jaar in de Vlaamse zonnepanelensector. Ook kijkt hij, met het nodige optimisme, vooruit naar het nieuw jaar. “Zonne-energie heeft de wind in de zeilen”, klinkt het.

Door het verdwijnen van het voordeel van de terugdraaiende teller voor residentiële PV-installaties vanaf 1 januari 2021, was er de voorbije maanden in Vlaanderen sprake van een rush op zonnepanelen. “De officiële cijfers lopen altijd wat achter op de realiteit en bovendien spreek ik niet graag van termen als ‘recordjaar’, maar we kunnen vaststellen dat het ondanks de coronacrisis een zeer positief jaar is geweest voor de Vlaamse zonnestroomsector. Het lijkt er in elk geval sterk op dat in de residentiële markt ten minste dezelfde hoeveelheid zonnepanelen geplaatst is als in 2019. En dat mag rekening houdend met de coronacrisis een prestatie genoemd worden…”

Juiste mindset

De impact van het nieuwe tariefsysteem, waarbij de netbelasting wordt berekend op basis van de werkelijke afname van het net, op de terugverdientijd van een residentieel zonnepanelenproject is per huishouden verschillend. “Maar of het nu om de terugdraaiende teller of de nieuwe premie gaat, je kunt je afvragen of de focus op het financiële rendement wel de juiste mindset is”, stelt Van Evercooreren. “Wat ik daarmee wil zeggen, is dat je andere verkoopargumenten moet hanteren. We moeten de eindgebruikers – burgers, overheden en ondernemingen – op een andere manier overtuigen van de keuze voor zonne-energie.”
“Een keuze voor zonne-energie biedt hen perspectief en maakt hen met het oog op de toekomst onafhankelijk(er) van de energiemaatschappijen – van huizen tot auto’s – en wat is er nu logischer dan voor die toepassingen lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit te gebruiken?”

Nieuw subsidiesysteem

Voor Van Evercooren is het momenteel nog te vroeg om een oordeel te vellen over het nieuwe subsidiesysteem voor de residentiële PV-markt. “Iedere verandering heeft impact en dat vergt altijd een aanpassingsperiode. Bij de bedrijven die zonnepanelen installeren en bij hun klanten. Elke verandering creëert nu eenmaal wat aarzeling en onzekerheid. Dat kunnen we niet ontkennen en we hebben de gevolgen hiervan dit jaar ook al in de praktijk gezien. De invoering van de nieuwe premie is een antwoord op het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Dit heeft als effect dat een heleboel consumenten nu nog snel een investeringsbeslissing hebben genomen. Wat je krijgt in de toekomst lijkt voor een klant altijd minder aantrekkelijk dan wat hij nu kan krijgen.”
Een ander beleidsonderdeel dat volgend jaar geëvalueerd wordt, is de subsidie voor thuisbatterijen. De regeling is onlangs tot 31 december 2021 verlengd, maar kan nog absoluut geen succes genoemd worden. In het eerste jaar dat de regeling van kracht was, werd ongeveer 100 keer de subsidie aangevraagd. “De reden om te kiezen voor het voordeel van de terugdraaiende teller staat op heden de uitrol van batterijen in de weg”, concludeert Van Evercooren.
“Je moet helaas vaststellen dat de premie tot op heden weinig succesvol is geweest. Het is echter onze verwachting dat de verkoop van zonnepanelen met batterijen komend kalenderjaar een hoge vlucht gaat nemen, onder meer omdat de subsidie voor zonnepanelen en batterijen gecombineerd mogen worden. Daarbij is het wel een teleurstelling dat het budget om de batterijen mee financieren in 2021 teruggeschroefd wordt. Dat is minder logisch, omdat hierdoor het risico ontstaat, dat het budget vrij of zelfs zéér snel in 2021 op zal zijn.”

‘Wind in de zeilen’

Onderaan de streep is Van Evercooreren voorzichtig optimistisch voor het kalenderjaar 2021. “Er zijn inderdaad een aantal factoren die voor onzekerheid zorgen, maar laten we het ook niet overdrijven. Zonne-energie heeft de wind in de zeilen. De toenemende elektrificatie staat in de sterren geschreven, dus de lange termijn vooruitzichten zijn louter positief. Voor de kleinzakelijke PV-markt zijn er weliswaar verbeteringen mogelijk, maar voor de residentiële PV-markt blijft de uiteindelijke business-case aantrekkelijk. Al het geld op het “spaarboekje” brengt vrijwel niks meer op. Leg je dat op je dak in de vorm van zonnepanelen, dan heb je tenminste de zekerheid dat je economisch, maatschappelijk en milieurendement hebt. Dus dat zit wel goed”, besluit de algemeen directeur van ODE.
Bron: Solarmagazine.nl, december 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply