Skip to main content

Vlaams minister Demir garandeert dat bij het verlagen van de groenestroomcertificaten van circa 1.200 installaties met zonnepanelen enkel overcompensatie wordt aangepakt en een normaal rendement gegarandeerd wordt.

Begin februari presenteerde Vlaams minister van Energie Demir een plan om tussen 2023 en 2032 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uit te keren aan grote investeerders in circa 1.200 installaties met zonnepanelen.

Faillissement riskeren

Robrecht Bothuyne, parlementslid voor CD&V, had in het Vlaams Parlement zijn zorgen geuit over de aangekondigde maatregel. ‘We weten dat een significant deel van de betreffende zonneparken al minstens één keer van eigenaar is gewisseld. Aangezien het toekomstige rendement van de groenestroomcertificaten meer dan waarschijnlijk al in de overnameprijs verwerkt zat, zullen mogelijke overwinsten in de meeste gevallen steeds door de oorspronkelijke investeerder gerealiseerd zijn en hanteren de nieuwe eigenaars van de parken allicht kleinere marges en zouden zij zwaar getroffen kunnen worden.’
Bothuyne refereert daarbij aan een onderzoek van brancheorganisatie ODE Vlaanderen. ‘Die heeft nu op basis van een bevraging bij haar leden becijferd dat een 100-tal grote en kleine bedrijven door de maatregel zelfs een faillissement riskeren. Dat is ongeveer de helft van de geviseerde investeerders. Daarnaast dreigen volgens de sector toekomstige groene investeringen in Vlaanderen afgeremd te worden. 6 op de 10 bedrijven zouden volgens de bevraging van ODE in de toekomst minder investeren in Vlaanderen, wat een impact zal hebben op onze hernieuwbare-energiedoelstellingen en onafhankelijkheid.’

Enkel overcompensatie

De minister stelt dat haar kabinet direct in februari bij het bekendmaken van haar plannen overleg heeft gevoerd over de impact van het voorstel met ODE Vlaanderen.
‘De inschatting van de potentiële impact op de sector zal echter pas later duidelijker worden. Er is bijkomend advies gevraagd aan externe experts. Het is belangrijk hierbij aan te stippen dat enkel overcompensatie zal worden aangepakt en dat een normaal rendement voor de investering gegarandeerd zal worden. Het is niet de bedoeling om in te grijpen op reeds toegekende certificaten.’
De minister verwacht nog voor de zomer het advies van de Raad van State over het voorontwerp van het decreet waarmee de afbouw geregeld wordt. Vervolgens is het de bedoeling om het nieuwe regelgevende kader vanaf 1 januari 2023 toe te passen.

Geen vertrouwensbreuk

Demir stelt ook te willen benadrukken dat er geen sprake is van een vertrouwensbreuk. ‘De Raad van State en het Grondwettelijk Hof hebben reeds eerder geoordeeld dat het vertrouwensbeginsel niet kan worden aangevoerd om de handhaving van de voorwaarden van een subsidiestelsel te eisen. Integendeel, volgens de Raad van State en het Grondwettelijk Hof kan de decreetgever (red. de Vlaamse overheid), in de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid, dat stelsel voor de toekomst wijzigen. Voorts blijkt uit de tekst van het Energiedecreet dat het stelsel van de groenestroomcertificaten op regelmatige wijze dient te worden geëvalueerd, wat betreft de effecten en de kosteneffectiviteit ervan. Zodoende blijkt dat de decreetgever er steeds van is uitgegaan dat bepaalde omstandigheden hem ertoe kunnen noodzaken het stelsel van de groenestroomcertificaten te wijzigen.’
Volgens Demir is er ook sprake van overcompensatie van bepaalde installaties. ‘Een dergelijke overcompensatie is verboden onder de staatssteunregels.’ Tot slot stelt Demir zich geen zorgen te maken over de impact van haar besluit op de realisatie van de hernieuwbare-energiedoelstellingen. ‘Dat zal ook alleen maar moeten toenemen.’
Bron: Solarmagazine.nl, 28 april 2022

Leave a Reply