Skip to main content

IRENA verwacht dat in 2050 meer dan 200 megaton aan ‘afval’ ontstaat van zonnepanelen die aan het einde van hun levensduur zijn. Echt afval is het volgens het agentschap niet, want tegen die tijd kan er 17,7 miljoen ton aan grondstoffen worden gerecycled uit afval van zonnepanelen.
De waarde? Zo’n 8,8 miljard Amerikaanse dollar, maar belangrijker nog: het is een bron van grondstoffen voor de productie van nieuwe producten waaronder natuurlijk zonnepanelen.

Bron: Solarmagazine.nl, 23 april 2022

Circusol

Futech engageert zich al langer om bij te dragen aan de ecologische en economische verwerking van afvalstromen van zonnepanelen.
Zo maakt onze onderneming sinds 2018 deel uit van het Circusol Consortium, een 4-jarig Europees gesteund project dat onderdeel uitmaakt van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.
In het algemeen streeft Circusol ernaar technologische innovaties te beschrijven om de circulariteit van zonnepanelen en de financiële implicaties binnen een zakelijke context te verbeteren. Het project heeft als doel innovatieve circulaire zonne-energieoplossingen te demonstreren en bewustzijn te creëren en tastbare informatie te verstrekken aan producenten, fabrikanten en dienstverleners.
In het kader van Circusol realiseerde Futech twee demonstratieprojecten waarbij een tweede leven werd gegeven aan afgedankte zonnepanelen enerzijds en gebruikte batterijen uit de automobielindustrie anderzijds.

Leave a Reply