Skip to main content

Er is volgens info van de netbeheerders wat verwarring over het aanmelden van kleine PV-installaties. Dit moet nog altijd zowel bij de VREG als bij de netbeheerder gebeuren.
In onze nieuwsflits 2 van 20 januari 2014 schreven we:
4. Moeten nieuwe PV-installaties nog aangemeld worden?
Aanmelding is verplicht bij de netbeheerder volgens de technische aansluitvoorwaarden C10/11 van Synergrid (referentie zie onderaan, tekst in bijlage op de volgende pagina).
(…)
De VREG heeft aangekondigd in de loop van voorjaar 2014 de aanmelding van nieuwe systemen op 1 uniek loket bij de netbeheerder zal gebeuren (voor kleine PV); de VREG-aanmelding is dan niet meer nodig. Dit was al langer gepland, om dubbele dossiers te vermijden. Er zijn nog geen details over timing en procedure.
Er kan wat verwarring ontstaan over de vermelding van het uniek loket bij de netbeheerder. Zoals hierboven al gezegd: dit uniek loket is er nog niet en volgens de laatste informatie start dit pas in 2015.
De huidige dubbele aanmelding bij VREG en netbeheerder blijft dus nodig, om volgende redenen:
– bij de netbeheerder: voor het veilig beheer van het net
– bij de VREG: voor een correcte registratie van de PV-installatie in verband met het eventueel opnieuw toekennen van groenestroomcertificaten. Dat zou in 2016 kunnen gebeuren, als de financiële parameters door de hervorming van het distributienettarief veranderen en er op basis van de onrendabele topberekening er eventueel terug steun nodig zou zijn.
We adviseren u om uw klanten aan te raden beide aanmeldingen te doen bij de VREG en de netbeheerder.
Meer info : VREG: webpagina zonnepanelen : Wat na plaatsing?

Leave a Reply