Skip to main content

In Vlaanderen is dit jaar tot en met 25 april 5.088 keer subsidie aangevraagd voor thuisbatterijen. De nieuwe cijfers over het aantal premie-aanvragen zijn door minister van Energie Zuhal Demir toegestuurd aan het Vlaams Parlement naar aanleiding van vragen van Peter van Rompuy (CD&V).

5 keer zo veel

In de 2 onderstaande tabellen is te zien dat er in het eerste kwartaal van 2022 ruim 2 keer zo vaak subsidie werd aangevraagd voor een thuisbatterij dan voor zonnepanelen. Bovendien is het aantal aanvragen voor thuisbatterijen met een factor 5 ten opzichte van 2021.

Aantal aanvragen premie zonnepanelen
Januari 2022 1.297
Februari 2022 779
Maart 2022 56
April 2022 (t/m 25 april) onbekend
Totaal eerste kwartaal 2.132

 

Aantal aanvragen premie thuisbatterij 2021 2022 Groei
Januari 122 1.435 1.076 procent
Februari 202 1.136 462 procent
Maart 489 1.452 197 procent
April 66 1.065* 1.514 procent
Totaal eerste kwartaal 879** 5.088 479 procent

* tot en met 25 april
** in de door minister Demir per maand en voor de gehele periode (januari-april 2021) verschafte cijfers voor het afgelopen kalenderjaar bevindt zich een verschil van 93 aanvragen.

1.450 euro

Onderstaande tabel bevat meer details over de aanvragen die dit jaar zijn ingediend. Zo is het gemiddelde aangevraagde premiebedrag fors gedaald, maar dat lag in de lijn verwachting omdat de maximale premie dit jaar ook lager is.

Thuisbatterij 1 januari-30 april 2021 1 januari-25 april 2022
Aantal aanvragen 972 aanvragen 5.088 aanvragen
Totale bruikbare opslagcapaciteit 10.284 kilowattuur 41.570 kilowattuur
Gemiddelde bruikbare capaciteit 10,7 kilowattuur 8,2 kilowattuur
Gemiddeld premiebedrag 2.400 euro 1.450 euro

3.711 premies goedgekeurd

Van de dit jaar aangevraagde premies werden er al 3.711 goedgekeurd voor een subsidiebedrag van bijna 8 miljoen euro en een bruikbare opslagcapaciteit van 34.805 kilowattuur.

‘De investeringen in zonnepanelen, thuisbatterijen en warmtepompen kennen in 2021- 2022 een forse groei’, duidt minister Demir. ‘Om de impact van de stijgende energieprijzen op deze investeringsbereidheid in te schatten, is het nog te vroeg. Heel wat premie-aanvragen van 2021 en 2022 hebben betrekking op investeringsbeslissingen van vóór de energiecrisis.’
Bron: Solarmagazine.nl, 18 juni 2022

Leave a Reply