Skip to main content

Elia, de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet heeft een globaal afschakelplan uitgewerkt dat automatisch kan worden geactiveerd in het geval van een incident op het netwerk of manueel in het geval van stroomschaarste.
Het afschakelen zal enkel noodzakelijk zijn tijdens de piekmomenten, wat in de winter meestal tussen 17 uur en 20 uur zal zijn. Aangezien de dagen dan korter zijn, zal er op het moment van de afschakeling wellicht geen zonneproductie meer zijn.
Indien er om uitzonderlijke redenen overdag afgeschakeld moet worden, dan zal de omvormer zich automatisch afschakelen van het net indien de spanning aan de uitgang van de omvormer wegvalt. Op dit moment zal de door de zonnepanelen geleverde stroom niet meer geinjecteert worden op het net. De zonne-energie die op het paneel invalt wordt dan grotendeels gewoon in warmte omgezet en zelfs gedeeltelijk terug uitgestraald.
Na een stroomonderbreking zal de omvormer automatisch terug opstarten indien de spanning aan de omvormer terug aanwezig is. Als eigenaar moet u wel controleren ofdat de zekering van de omvormer nog steeds ‘AAN’ staat. We raden u ook aan om een visuele inspectie van de leds en het display op de omvormer uit te voeren.

Leave a Reply