Skip to main content

Na een consultatieronde in juli en augustus heeft de VREG definitief de methode vastgesteld die de basis vormt voor de nieuwe berekening van distributietarieven door de distributienetbeheerders voor 2015 en 2016. Hierin is ook een prosumententarief voorzien. Concrete cijfers zijn nog niet berekend.

1. Waarom nieuwe distributietarieven en een nieuwe methode?

De huidige distributienettarieven zijn een bevriezing van de tarieven van de periode 2009-2012. De methode voor de berekening was de bevoegdheid van de CREG, de nationale regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt. Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse regulator VREG sinds 1 juli 2014 verantwoordelijk voor de controle op distributietarieven. De huidige tarieven zijn van kracht tot en met 31 december 2014. Om nieuwe distributienettarieven voor 2015 te kunnen goedkeuren is er behoefte aan een nieuwe tariefmethodologie.
 
2. Overgangstarief voor twee jaar
De VREG stelt voor om de tariefstructuur niet ingrijpend te wijzigen, omwille van de beperkte tijd om dit voor te bereiden. Vanaf 01/01/15 voorziet de VREG daarom voor 2 jaar (2015-2016) een soort van overgangstarief. Vanaf 2017 zou er dan een heel nieuwe tariefmethodologie komen, wellicht met meer nadruk op een capaciteitstarief.
 
3. Consultatie van PV-Vlaanderen
De VREG heeft de methode gefinaliseerd na de uitvoering van een consultatieronde waarbij belanghebbenden werden uitgenodigd om hun standpunten in te dienen en toe te lichten. Ook PV-Vlaanderen heeft deelgenomen aan dit overleg, in juli en september. De raad van bestuur van PV-Vlaanderen heeft daartoe een adviesnota opgesteld en verstuurd naar de VREG (zie bijlage bij deze nieuwsflits).
Volgens PV-Vlaanderen moet een nieuw distributietarief voldoen aan 5 voorwaarden:

 • De bevoorradingszekerheid stimuleren (= vraagverschuiving en batterijopslag stimuleren)
 • REG stimuleren (= dus niet louter capaciteitstarief)
 • De HE-doelstelling helpen bereiken (= de ontwikkeling aan PV niet hypothekeren)
 • De veiligheid van het net niet in het gedrang brengen (= vermijden dat nieuwe PV niet wordt aangegeven)
 • Een correcte en solidaire bijdrage aan de netkosten zijn

 
4. Prosumententarief
De nieuwe tariefmethodologie voert het principe in dat “de klanten van de netbedrijven, waaronder de prosumenten met terugdraaiende teller, een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten van de netbeheerder” (citaat uit de toelichting van de VREG).
Het gaat hier om kleine verbruikers tot 10 kVA, en de VREG heeft nog geen concrete berekening goedgekeurd. Ten laatste 30/11 moet de VREG beslissen over een exacte berekening; omwille van de wettelijke goedkeuring van het principe in een decreet moest de algemene methodologie al vroeger uitgewerkt zijn, nl. eind september
Voor grote productie-installaties > 10 kVA zijn er weinig mogelijkheden voor een aanpassing van de tariefstructuur op korte termijn. Dit is daarom uitgesteld tot 2017, met een grondige voorbereiding van aanpassingen in de komende twee jaar. Het doel is om op 1 januari 2017 te starten met een grondig hervormde tariefstructuur die ook rekening kan houden met Europese evoluties zoals het idee van een capaciteitstarief. Voor 2015 en 2016 blijven dus alle bestaande componenten in de huidige tariefstructuur ongewijzigd en overeenkomstig de CREG-tarieven, dus ook de bestaande injectietarieven voor grote PV.

Join the discussion 2 Comments

 • Nik schreef:

  Dankzij het prosumententarief en de turteltaks is mijn elektriciteitsfactuur met
  783€ gestegen. Mijn investering van 15000€ zal ik hierdoor niet meer terug verdienen. Ik raad daarom iedereen ten stelligste af om nog zonnepanelen te leggen. Er wordt veel beloofd, maar de belofte wordt vlug verbroken.

 • bert schreef:

  Ik kom ook tot de conclusie dat ik met een verbruik van 80€ toch 780 € extra betaal (673 € ) prosumententarief en heffingen ? ==> turteltax (107 €)
  ik heb wel nog een dubbele teller (dag/nacht)

Leave a Reply