Skip to main content

Het internationaal energieagentschap IEA voorspelt dat België tot en met 2026 jaarlijks 600 tot 700 megawattpiek zonnepanelen zal installeren. Het IEA doet deze voorspelling in het nieuwe rapport Renewables 2021.

Het internationaal energieagentschap doet deze voorspelling in het nieuwe rapport Renewables 2021. De onderzoekers hanteren in het rapport 2 scenario’s: ‘standaard’ en ‘versneld’.
40 procent
De IEA-onderzoekers stellen dat de uitrol van hernieuwbare energie in heel België momenteel langzamer verloopt dan in de periode 2019-2020. Toch zal verwachten ze dat de hoeveelheid hernieuwbare energie met 40 procent zal groeien in de periode tot en met 2026. Wind- en zonne-energie zijn daarbij de dominante technologieën.
Voor zonnestroom verwachten de onderzoekers in Vlaanderen met name groei in het segment van pv-systemen groter dan 40 kilowatt. Voor zonnepanelen op daken van woningen verwacht het IEA dat realtime eigen verbruik en de dit jaar ingevoerde subsidie voor zonnepanelen voor een stabiele groei, maar wel langzamere groei dan voorheen zullen zorgen.
België: groei per kalenderjaar
Onderstaande tabel toont de voor België door het IEA geprognosticeerde vermogenstoename per kalenderjaar voor de 2 verschillende scenario’s.

België
(gigawattpiek)
Scenario ‘standaard’ per jaar Scenario ‘versneld’ per jaar Totaal geïnstalleerd  ‘standaard’ Totaal geïnstalleerd  ‘versneld’
2021 0,6 0,7 6,2 6,3
2022 0,6 0,7 6,8 7,1
2023 0,6 0,7 7,4 7,8
2024 0,6 0,7 7,9 8,4
2025 0,6 0,7 8,5 9,2
2026 0,6 0,7 9,1 9,9

Bron: Solarmagazine.nl, 6 december 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply