Skip to main content

Verbruiksprofielen voor elektriciteit zijn curves op basis van een cijfertabel die per kwartier van een volledig jaar het relatieve verbruik weergeven voor een bepaald type van afnemer. Vermenigvuldigd met het jaarverbruik van een afnemer geven deze curves een benadering voor hoeveel energie die afnemer tijdens ieder kwartier verbruikt heeft. 
In het verleden werd voor niet-continu gemeten afnemers altijd een SLP gebruikt, wat staat voor ‘synthetisch lastprofiel’. Die profielen worden voor een bepaald jaar steeds volledig op voorhand vastgelegd. Ze worden bepaald op basis van historische gegevens en houden rekening met de jaarkalender (weekdagen, weekends en feestdagen, brugdagen, uur van zonsopgang en -ondergang, enz.) en eventuele andere bepalende factoren, zoals klimaatinvloeden. Een SLP geeft dus een typeverbruik weer dat rekening houdt met de werk- en vakantiedagen, met de dagindeling (op week- en weekenddagen) en met klimatologische invloeden (winter, zomer).
Vlaamse Energieregulator VREG stelt op haar website twee typische synthetische lastprofielen ter beschikking:

  • S21 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding < 1,3 en wordt ook toegekend aan alle mensen met een enkelvoudige meter omdat de dag-nachtverhouding hier niet nader te bepalen is.
  • S22 is een verbruiksprofiel van een huishoudelijke verbruiker met een nacht-dagverhouding >= 1,3. Mensen met accumulatieverwarming (met exclusief nachtmeter) worden doorgaans binnen dit profiel genomen.

Simulatie productie

Futech paste een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh toe op beide SLP’s voor 2021.
Andere assumpties die toegepast werden om inzichten te verwerven in het zelfconsumptie niveau (= het percentage van de geproduceerde zonne-energie dat onmiddellijk verbruikt of opgeslagen wordt) van beide profielen:

  • geïnstalleerd vermogen zonnepanelen: 5 kWp
  • hellingshoek: 15°
  • oriëntatie: zuidgericht
  • systeemverliezen: 14%

De verwachte productie van deze installatie wordt in onderstaande grafiek gevisualiseerd.
Verwachte productie

Integratie thuisbatterij

Rekening houdend met bovenstaande assumpties bedraagt het zelfconsumptie niveau onder het S21 profiel 27,2% en dat van het S22 profiel 20,5%.
Vervolgens simuleren we we de impact van het toevoegen van een batterijsysteem van respectievelijk 2,5 kWh en 5 kWh aan de zonnepaneleninstallatie van 5 kWp. De integratie van een 5 kWh thuisbatterij resulteert bij het S22-profiel in een zelfconsumptie niveau van 44,2%. Bij het S21 profiel wordt zelfs meer dan de helft (50,3%) van de geproduceerde energie onmiddellijk verbruik en/of opgeslagen.

S21 profiel S22 profiel
Zelfconsumptie zonder batterij 27,2% 20,5%
Zelfconsumptie 2,5 kWh batterij 41,5% (296 cycli) 33,3% (305 cycli)
Zelfconsumptie 5 kWh batterij 50,3% (238 cycli) 44,2% (245 cycli)

Bovenstaande cijfers zijn uitermate interessant met het oog op een eventuele economische analyse van de integratie van een thuisbatterij van 2,5 kWh of 5 kWh bij de bewuste zonnepaneleninstallatie.

Vraag uw gratis offerte voor uw zonnepanelenproject aan!

Leave a Reply