Skip to main content

Op woensdag 15 september nam iLumen deel aan de Belgian Solar Day in Brussel. Eén van de sprekers was Wim Buelens van VEKA. Hij schetste een duidelijk beeld van de Vlaamse zonnepanelenmarkt in 2021. Wij bundelden de belangrijkste elementen van de presentatie in een beknopt overzicht.
De heer Buelens trapte zijn uiteenzetting af met goed nieuws. Vlaanderen bereikte met succes de subdoelstelling die geformuleerd werd in het Energieplan/Zonneplan 2020. Eind vorig jaar bedroeg het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen 4.000 MW, 300 MW meer dan de vooropgestelde 3.700 MW. De volgende doelstelling is een geïnstalleerd vermogen van 6,7 GW tegen 2030. Wat betreft die doelstelling zat Vlaanderen in augustus 2021 reeds op het niveau dat in het najaar van 2022 bereikt zou moeten worden.
Ook wat betreft het geïnstalleerd PV-vermogen per inwoner doet Vlaanderen het met 500 W/inwoner uitstekend als tweede regio in Europa, na koploper Duitsland (600 Watt/inwoner). Het is de verwachting dat bij de volgende tussentijdse rapportering Vlaanderen doorgroeit naar 625 Watt/inwoner.

Weetjes

Andere interessante weetjes hebben we voor u gebundeld in onderstaande bullet samenvatting:

  • Ongeveer 7.700 gezinnen dienden (tot eind juli 2021) een aanvraag in voor de Vlaamse premie zonnepanelen
  • Ongeveer 4.000 gezinnen dienden in 2021 een aanvraag in voor de Vlaamse premie thuisbatterij
  • Ongeveer 50.000 gezinnen dienden reeds hun aanvraag in voor de Vlaamse retroactieve investeringspremie ter compensatie van het verdwijnen van de (virtueel) terugdraaiende teller
  • Eigenaars van zonnepanelen met een warmtepomp hebben recht op een eenmalige premie van 1.163 euro
  • De terugleververgoedingen voor injectie in het net bedragen tussen 3,5 c€/kWh en 7,9 c€/kWh met een mediaan van 6,2 c€/kWh (status augustus 2021)
  • Er werd een nieuwe Vlaamse premie in het leven geroepen (max 400 euro) voor de slimme sturing van warmtepompen, warmtepompboilers, elektrische boilers of accumulatieverwarming
  • Zonnepaneleneigenaars wordt niet meer aangeduid als prioritaire doelgroep bij de uitrol van de digitale meter. Hierdoor kan de uitrol op een efficiëntere manier verder gezet worden (vb. op wijkniveau).
  • Het decreet en uitvoeringsbesluit voor energiedelen en peer-to-peer handel werd in juli 2021 goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2022 gaat de gefaseerde uitrol rond energiedelen van start.

Bron: presentatie PV in Vlanderen – Wim Buelens (VEKA) op Belgian Solar Day, 15 september 2021

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply