Skip to main content

Futech is één van de bijna vijftien partners die deel uitmaken van het Circusol Consortium. Dit innovatieve initiatief staat voor ‘Circulaire bedrijfsmodellen voor de zonnepanelenindustrie’. Circusol is een onderzoeks- en innovatieproject gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie.

Circusol richt zich op de sector van de zonnepanelen als speerpuntsector om een pad in kaart te brengen dat wordt aangestuurd door ‘Product Service Systems (PSS)’ en een toonaangevende circulaire economie in Europa die bijdraagt aan de energietransitie.

Co-housing Waasland

In het kader van het Circusol Project gaf Futech een 200-tal zonnepanelen een tweede leven door deze te plaatsen op het dak van een co-housing project in Sint-Niklaas, waar 22 gezinnen samen wonen in een compacte, energiezuinige en sociale gemeenschap.
“Het ecologische aspect kwam reeds tot uiting in het bouwproces”, legt bewoner Niels Strobben uit. “Verschillende materialen werden gekozen omwille van hun ecologische karakter. Daarnaast uit de duurzaamheid van het project zich door een zonnepaneleninstallatie van 231 panelen waarvan de grote meerderheid tweedehands. Deze installatie voorziet de co-housing gemeenschap in ongeveer de helft van zijn energiebehoefte.”

Zonnestroom kopen

“Een heel evidente partner binnen Circusol is Futech. Zij hebben de zonnepanelen geplaatst”, pikt medebewoner Jacob Demeyer in. “Het unieke aspect hierin is dat zij eigenaar blijven van de panelen. Wij kopen de stroom van Futech en hebben dus geen investering in zonnepanelen moeten doen.”
“We zijn benieuwd hoe men tijdens de komende 3 à 4 jaar batterijen kan inzetten die afgedankt zijn in de mobiliteitssector. Dit met als doel een nog beter economisch en ecologisch plaatje te realiseren.”

‘Win-win’ servicemodel

Met dit ‘energie-als-een-dienst’-systeem verschuift het risico van de investering van de eindgebruiker naar de dienstverlenende onderneming, in dit geval Futech.
“Het co-housing Waasland project is een voorbeeld van een zonnepaneleninstallatie die Futech gratis plaatst”, verduidelijkt Ismaël Ben-Al-Lal, zaakvoerder van Futech. “We leveren groene stroom die lokaal geproduceerd wordt. Uiteraard kan een dergelijk systeem enkel werken als de geleverde stroom op zijn minst goedkoper is dan de stroom die uit het stopcontact komt.”
“Op deze manier ontstaat er een servicemodel met zonnepanelen die anders toch niet meer gebruikt zouden worden, uiteraard nadat deze eerst aan een kwaliteitsproces onderworpen zijn. Het co-housing Waasland project is zo een hele leuke democase geworden die een ‘win win’ oplevert voor alle partijen.”
Bekijk de volledige reportage over het co-housing Waasland demoproject in onderstaande video

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief  

Leave a Reply