Skip to main content

Zonne-energie is een belangrijke én hernieuwbare bron van energie, die de laatste tien jaar sterk is toegenomen. Toch zijn er nog veel huishoudens niet overtuigd om te investeren in een zonnepaneleninstallatie. Denk maar aan de hoge investeringskosten, technologische veroudering en het idee dat de investering niet genoeg zou opleveren. ‘Circulaire bedrijfsmodellen’ zouden hier mogelijk een oplossing kunnen bieden. 

Met circulaire bedrijfsmodellen worden twee zaken bedoeld: 1) Product Service Systemen (PSS, denk maar aan het huren in plaats van kopen van een zonnepaneleninstallatie) en 2) het gebruik van bijvoorbeeld opgeknapte panelen of batterijen die eerder werden afgekeurd. 

Dat idee is exact wat innovatieproject CIRCUSOL* de afgelopen maanden heeft onderzocht, met behulp van Futech. De mening van bijna 4000 (3.996 om precies te zijn) Vlamingen ten aanzien van zonnepaneleninstallaties werd bevraagd, door middel van een online survey die verspreid werd onder bijvoorbeeld Futech-klanten. Vlamingen die zelf nog geen gebruik maken van zonnepanelen werden op deze manier bijvoorbeeld naar hun beweegredenen gevraagd.

Huren of kopen?

Ook hun mening over huurformules van zonnepanelen werd bevraagd. Uit het onderzoek blijkt (niet zo heel verrassend) dat een huurformule minder interessant is voor Vlamingen die graag eigenaar zijn van hun zonnepaneleninstallatie. Anderen worden dan net weer aangetrokken tot het idee van een huurformule door de hoge investeringskost die wegvalt of de ‘ontzorging’ bij een zonnepaneleninstallatie. Eén van de respondenten verwoordt het als volgt: “Als het financieel net zo interessant is en minder kopzorgen geeft, zie ik niet in waarom ik iets zou moeten bezitten dat ik ook kan huren.”

Een tweede leven voor panelen?

Naast de huurformules van zonnepaneleninstallaties, focuste het onderzoek van CIRCUSOL ook op het herbruiken van panelen of batterijen. Zo blijkt dat vooral jongere respondenten, respondenten met een universitair diploma en een migratieachtergrond geïnteresseerd zijn in het herbruiken van zonnepanelen of batterij-installaties. Vooral de milieuvoordelen dienen hier als verklaring. 

*Meer weten over CIRCUSOL? 

CIRCUSOL is een innovatieproject, gefinancieerd door gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. Gedurende vier jaar bracht het 15 partners (waaronder Futech) uit 7 Europese landen samen. Het doel? Bedrijfsoplossingen voor de circulaire economie in de zonne-energiesector te ontwikkelen en te demonstreren.  

Lees ook: Futech installeert batterij uit automobielindustrie bij cohousing gemeenschap