Skip to main content

Minister van Energie Zuhal Demir meldde eind juni dat de huidige terugverdientijd de halvering van de premie voor zonnepanelen rechtvaardigt. Na een halvering van de premie is deze 8 jaar, ten opzichte van 9 jaar zonder premie. Robrecht Bothuyne van de CD&V stelde zich hier vragen bij.

Standpunt Robrecht Bothuyne

De CD&V pleitte eind juni voor een verlenging van de premie voor zonnepanelen van ten minste twee jaar door de stijgende kostprijs van zonnepanelen, lange wachttijden en risico op een eindejaarsrush. Op deze manier kunnen middenklasse gezinnen zich ook zonnepanelen veroorloven. Indien pas na de zomervakantie beslist wordt over de premie, vreest Bothuyne voor een eindejaarsrush waarbij mensen zich gaan haasten om toch recht te hebben op een premie. Bovendien voorspelde men twee jaar geleden dat de kostprijs voor zonnepanelen zou zakken en de premie dus minder nodig zou zijn. Dit is echter niet het geval door de stijgende vraag en stijgende grondstofkosten. Robrecht Bothuyne benadrukt dat er zekerheid moet komen rond deze premie om investeringszekerheid te bieden aan gezinnen en laattijdige aanvragen te vermijden.

Een snellere terugverdientijd

Minister van Energie Zuhal Demir liet daarop weten dat het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) de hoogte van de premie voor zonnepanelen heeft onderzocht. Hierbij werd rekening gehouden met de toekomstige energieprijzen zodanig dat een stabielere premie kan gegarandeerd worden. Daarnaast werd ook rekening gehouden met de invoering van het capaciteitstarief in januari 2023. Uit dit onderzoek bleek dat de huidige terugverdientijd voor de bestudeerde referentie-installatie met de premie van 2023 minder dan 8 jaar bedraagt. Zonder deze premie bedraagt de terugverdientijd van deze installatie minder dan 9 jaar. Volgens Zuhal Demir is het dus logisch om de premie af te bouwen: ‘Een pv-installatie is in vele gevallen zelfs zonder premie reeds rendabel en momenteel is er een zeer grote interesse in zonnepanelen door de sterk gestegen elektriciteitsprijzen en de oorlog in Oekraïne. Dit maakt het verhogen van de vooropgestelde pv-premie 2023 op dit moment onnodig. Een verhoging zou ervoor kunnen zorgen dat deze subsidie niet terechtkomt bij de investeerders maar bij de installateurs, die bij de opmaak van offertes rekening houden met de verhoogde subsidie. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, want we hebben nog heel wat andere uitdagingen.’

Doorlooptijd en keuringsdatum

Robrecht Bothuyne onderschrijft het probleem van de lange doorlooptijd bij de aanvragen, bij de leveranciers, bij de installateurs van zonnepanelen, bij de keurders en bij de behandeling van de aanvragen door netbeheerder Fluvius. Minister Zuhal Demir erkent dit probleem en liet onderzoek doen naar de gemiddelde doorlooptijd van een premiedossier. Deze doorlooptijd is het afgelopen jaar van 118 dagen tot 90 dagen gereduceerd. Desondanks blijft deze doorlooptijd te lang volgens Demir. Ze heeft dan ook gevraagd aan Fluvius om prioriteit te geven aan de premie-aanvragen. Om de problematische doorlooptijd te verminderen, gaat Fluvius dan ook extra werknemers aanwerven. Verder benadrukt Demir dat de datum van de indienstname van de installatie, de keuringsdatum, het bedrag bepaalt waarop men recht heeft.
Bron: Solarmagazine.nl, 30 juni 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply