Skip to main content

De kosten die gemeenten aanrekenen voor elektriciteit lopen enorm uiteen, ook al gebruiken gezinnen evenveel stroom. Dat blijkt uit een onderzoek van consumentenorganisatie Test Aankoop. Het verschil situeert zich onder meer bij de tarieven voor het gebruik van de elektriciteitsnetwerken, die worden uitgebaat door de gemeenten via intercommunales die elk hun eigen prijzenpolitiek hanteren.

Vlaanderen bestaat uit een tiental netgebieden die elk hun eigen nettarieven hanteren. Afhankelijk van uw woonplaats, betaalt u voor eenzelfde verbruik  dus een verschillende netkost. In extreme situaties is het dus niet uitgesloten dat bepaalde gezinnen in dezelfde straat, maar in een verschillende gemeente, een veel hogere factuur moeten betalen dan hun buren wat verderop in de straat.
Zo betaalt een gezin in Hooglede (West-Vlaanderen) jaarlijks 450 euro aan netwerkkosten. Even verderop in de straat in buurgemeente Staden betaalt eenzelfde gezin met hetzelfde stroomverbruik 670 euro, oftewel bijna 50% meer op jaarbasis. Dat grote verschil kan verklaard worden door de twee verschillende intercommunales waartoe de buurgemeenten behoren. Staden wordt namelijk bediend door Gaselwest, Hooglede maakt deel uit van het gebied van Fluvius West.

Betere netwerken

Duurdere gemeenten wijten het verschil aan het feit dat ze over een grotere afstand kabels dienen aan te leggen omdat ze in een landelijk gebied gelegen zijn, waar de woningen verder uit elkaar liggen. In dichtbevolkte steden is het rendement van de kabels veel groter, omdat je er veel meer woningen kan op aansluiten. Ook wijzen sommige intercommunales er op dat ze veel meer investeringen doen in hun netwerken dan hun collega’s. Hun netwerken zijn dus in principe beter en dus moet de klant er ook meer voor betalen.
Concumentenorganisatie Test Aankoop gaat niet mee in die redenering. Zo telt Wallonië nogal wat landelijke netwerken en die zijn meestal goedkoper dan de Vlaamse. En ook in Vlaanderen zijn de verschillen tussen het dure Gaselwest en het goedkope Fluvius West niet te verklaren door de minder dichte bevolking. Zo bedient Gaselwest onder meer steden zoals Roeselare en Kortrijk terwijl Fluvius West vooral kleinere landelijke gemeenten van stroom voorziet.

Type afnemer

Ook het type afnemer dat je bent speelt een rol. Test Aankoop vergeleek in zes netgebieden de verschillen in de net- en andere vaste kosten tussen gezinnen en grotere (industriële) verbruikers. Daaruit blijkt dat de gezinnen relatief gezien (per MWh) tot 20 maal meer betalen aan netvergoedingen en taksen en heffingen dan de grootste verbruikers. Ook middelgrote ondernemingen betalen slechts een fractie van de kleine verbruikers door de talrijke kortingen en vrijstellingen die ze genieten.
Bron: vrtnws.be, 20 oktober 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Join the discussion One Comment

  • Markske schreef:

    En zullen de kosten straks nog méér verschillen? Als uitleg geeft men dat de draden minder benut zijn. En de DNB’s schakelen over op een capaciteitstarief vanaf 2022 (nog een jaar en een paar dagen) waardoor de draden nog meer onderbenut zullen zijn.
    Anno 2021 zijn die verschillen niet meer te verantwoorden en zeker niet omdat je geen keuze hebt wie uw DNB is. T wordt tijd dat er maar 1 DNB meer is NL. Fluvius zonder al die onderliggende intercommunales met elk hun voordelen in natura.

Leave a Reply