Skip to main content

Zonnestroom voor particulieren blijft rendabel en fors goedkoper dan stroom uit het net.
Vandaag beslist de Vlaamse regering om voor kleine PV-installaties tot en met 10 kW geen stroomcertificaten meer toe te kennen, vanaf 1 februari 2014. Door het wegvallen van de netvergoeding is immers de nood aan steun onder 0 gedaald en blijven zonnepanelen interessant.

Is de steun voor alle PV-installaties afgeschaft?

Neen, alleen voor kleine PV-installaties tot en met 10 kW, de “particuliere” PV-installaties. Voor grotere PV-installaties blijven de groenestroomcertificaten behouden, omdat de kostenstructuur daar anders ligt: geen terugdraaiende teller en een lagere stroomprijs. Voor PV tussen 10 en 250 kW gaat het om 48,54 euro/MWh, voor PV tussen 250 en 750 kW bedraagt de steun 40,55 euro/MWh.

Waarom is er geen steun meer nodig voor kleine PV?

De steun die nodig is voor zonnepanelen wordt elk half jaar opnieuw berekend door het Vlaams Energieagentschap VEA. Met het rekenmodel van de “onrendabele top” berekent VEA hoeveel steun per MWh zonnestroom nodig is gedurende 15 jaar om een financieel rendement van 5% op de investering te bereiken. In de vorige berekening van januari 2013 was de netvergoeding nog inbegrepen, zodat er een kleine steun nodig was. In de nieuwe berekening zonder netvergoeding van januari 2014 komt de nood aan steun op 0 uit. Dat betekent dat er geen groenestroomcertificaten meer worden uitgereikt aan kleine PV-installaties tot en met 10 kW. Door de energiebesparing die de eigen productie van zonnestroom oplevert, blijven zonnepanelen interessant voor particulieren, zelfs zonder subsidie.

Krijgen bestaande PV-installaties nog groenestroomcertificaten?

Voor alle PV-installaties van voor 2013 verandert er niets. Voor kleine PV-installaties die vanaf januari 2013 met het nieuwe steunmechanisme werden opgestart, verdwijnt ook de (kleine) certificaatsteun van 21 euro/MWh, omdat ook voor deze zonnepanelen de netvergoeding wegvalt en ze dus zonder steun rendabel zijn geworden. Overigens kwam de uitbetaling van een groenestroomcertificaat pas na ruim 4400 kWh, het was dus lang wachten op een kleine vergoeding.

Blijft de terugdraaiende teller bestaan?

Ja. Voor kleine PV-installaties tot en met 10 kW zal de klassieke stroomteller de energiebesparing door groene stroom uit zonnepanelen aftrekken van het klassieke verbruik. Dat is trouwens de belangrijkste opbrengst van zonnepanelen, zo’n tien keer groter dan de (nu afgeschafte) kleine steun uit groenestroomcertificaten.

Blijven zonnepanelen interessant om te installeren?

Zonnepanelen zijn nu voor particulieren de goedkoopste keuze voor groene stroom. Wie zonnepanelen installeert, investeert in langdurige productie van groene stroom “uit eigen kweek” op zijn eigen dak. Het komt neer op het vooraf inkopen van een grote hoeveelheid groene stroom voor een periode van 25 jaar aan een zeer voordelige vaste prijs die de helft is van het huidige klassieke elektriciteitstarief.
Zonnestroom is dus fors goedkoper dan stroom uit het net.


Meer informatie:

Leave a Reply