Skip to main content

Bij het afschaffen van de groenestroomcertificaten voor nieuwe kleine PV-installaties duiken een aantal praktische vragen op. Hieronder enkele toelichtingen.
1. Is deze maatregel retroactief?
Algemeen: er wordt niet geraakt aan de steun uit certificaten voor alle bestaande PV-installaties die tot en met 31 december 2012 werden geïnstalleerd.
Bestaande PV-installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013: deze ontvangen geen groenestroomcertificaten meer vanaf 1 februari 2014. Tot 31 januari 2014 worden nog certificaten toegekend, als de productie uit zonnestroom daarvoor voldoende kWh heeft opgewekt. Daarna krijgen ook deze bestaande PV-installaties van 2013 geen certificaten meer. In het hervormde certificatensysteem is immers voorzien dat de steun voor bestaande PV-installaties elk half jaar opnieuw berekend wordt in functie van de evolutie van de elektriciteitsprijs. Het wegvallen van de netvergoeding wordt hier geïnterpreteerd als een parameter van de elektriciteitsprijs. En dus komt de “actualisatie” van de berekening voor bestaande kleine PV onder 0 uit.
2. Moeten certificaten uit 2013 terugbetaald worden?
Neen, de aanpassing van de regeling geldt enkel voor de toekomst en grijpt niet in op het verleden.
3. Kunnen er nog GSC aangevraagd worden voor PV-installaties van 2013?
Met een bandingfactor van 0,23 kon er een volledig certificaat (van 93 euro) aangevraagd worden na productie van 4348 kWh zonnestroom – de jaarlijkse productie van 5 kWp aan zonnepanelen. Kleinere PV-systemen kunnen dus alleen maar een “onvolledig certificaat” realiseren. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de VREG omgaat met onvolledige certificaten.
4. Moeten nieuwe PV-installaties nog aangemeld worden?
Aanmelding is verplicht bij de netbeheerder volgens de technische aansluitvoorwaarden C10/11 van Synergrid (referentie zie onderaan, tekst in bijlage op de volgende pagina). Er staan boetes op overtreding. Bovendien zal een nieuwe PV-installatie toch “ontdekt worden” door de netbeheerder na de volgende meteropname waaruit een belangrijke reductie van het elektriciteitsverbruik blijkt.
Ook de AREI-keuring blijft verplicht: PV is een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie.
Het aanmelden van een PV-installatie is ook maatschappelijk nodig om het netbeheer veilig en betrouwbaar te kunnen uitvoeren zonder onaangename verrassingen door onbekende PV-groei. De netbeheerder moet weten welke installaties waar op zijn net zijn aangesloten.
De VREG heeft aangekondigd in de loop van voorjaar 2014 de aanmelding van nieuwe systemen op 1 uniek loket bij de netbeheerder zal gebeuren (voor kleine PV); de VREG-aanmelding is dan niet meer nodig. Dit was al langer gepland, om dubbele dossiers te vermijden. Er zijn nog geen details over timing en procedure.
5. Moet er nog een aparte groenestroomteller gemonteerd worden?
Een aparte groenestroomteller die de volledige productie van zonnestroom registreert, is aan te raden. Stel dat er in de toekomst (vanaf 2016) een of ander nieuw soort injectietarief komt dan is het handig om dit te hebben voor goede meting.


Meer informatie:

BIJLAGE bij nieuwsflits 2014-2
Synergrid Technische aansluitvoorwaarden C10/11 – verplichte aanmelding
aansluitvoorwaarden
aansluitvoorwaarden

Leave a Reply