Skip to main content

Bedrijven die zonnepanelen op hun dak leggen of zonneparken realiseren krijgen per 1 januari 2021 opnieuw minder subsidie. Het gegarandeerde rendement gaat omlaag van 4,75 naar 4,4 procent.

De overheidssteun zorgt er in Vlaanderen voor dat bedrijven die investeren in zonnepanelen of windmolens een gegarandeerd rendement halen, de zogenaamde Internal Rate of Return (IRR). Voor zonnepanelen kunnen bedrijven dit jaar onder meer groenestroomcertificaten krijgen tot ze een rendement van 4,75 procent op hun geïnvesteerde kapitaal halen. Vorig jaar was dat nog 5 procent en vanaf 2021 dus nog maar 4,4 procent

‘Daling technologisch risico’

Om verdere aanpassingen aan de subsidies grondig te onderbouwen, besliste energieminister Demir een onafhankelijk bureau (Trinomics) aan te stellen om het zogenaamde gegarandeerde rendement op hernieuwbare-energieprojecten en warmtekrachtkoppelingsprojecten van bedrijven te evalueren. Zowel het systeem zelf als de rendementspercentages werden geanalyseerd. Uit dat onderzoek blijkt dat ‘de toegepaste rendementseisen voor vergelijkbare projecten in de buurlanden lager liggen dan de momenteel (…) in het Vlaamse gewest. Daarom, en ook rekening houdend met de daling van het technologische risico en van de kost voor vreemd vermogen, wordt aanbevolen om de IRR-waardes te verlagen.’
De studie zegt ook dat zo’n verlaging geen of slechts een minimale impact zou hebben op de investeringsbereidheid bij bedrijven. Daarom beslist de Vlaamse Regering nu op voorstel van minister Demir om de steun verder te verlagen.
Bron: Solarmagazine.nl, 3 juni 2020

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply