Skip to main content

De Vlaamse netbeheerder Fluvius heeft afgelopen kalenderjaar 2.564 klachten van consumenten ontvangen over het uitvallen van hun omvormer van de zonnepanelen door overbelasting van het stroomnet.

Daarmee is het aantal klachten met ruim 60 procent gegroeid, want een jaar eerder ontving de netbeheerder slechts 1.574 klachten.

Concentratie in Limburg

Met meer dan 600.000 residentiële pv-systemen concludeert Fluvius dat 0,04 procent van de zonnepaneeleigenaren afgelopen kalenderjaar een melding maakte over het uitvallen van de omvormer.
Een groot deel van de problematiek situeert zich in de provincie Limburg. Het stroomnet is daar volgens de netbeheerder opgebouwd met vaak lange stroomkabels vanwege de geografische spreiding in de landelijke gebieden. Door de snelle toename van het aantal pv-installaties kan de omvormer daardoor in bepaalde gebieden uitvallen bij zonnig weer. ‘Er ontstaan dan hoge voltages op het net, zodat de omvormer niet meer kan terugleveren aan het net’, aldus Fluvius.

Terecht en onterecht

Bij deze problematiek moet een onderscheid gemaakt worden tussen terechte en onterechte meldingen. Bij terechte meldingen ligt de oorzaak van de uitval aan het stroomnet en is Fluvius dus verantwoordelijk. Bij onterechte klachten liggen problemen met de installatie binnenshuis of de omvormer ten grondslag aan de uitval. In dat laatste geval moet de zonnepaneeleigenaar contact opnemen met zijn installateur om het probleem te verhelpen.

Compensatie opbrengstverlies

Wanneer de klant zich richt tot de klachtendienst van Fluvius dan betreft dit een verzoek tot compensatie voor het opbrengstverlies dat hij geleden heeft door het uitvallen van de omvormer. De netbeheerder stelt dat het echter niet eenvoudig is om te bepalen hoeveel ‘opbrengst’ de klant misgelopen heeft.
Op het moment van het opstellen van de jaarlijkse klachtenanalyse telde de netbeheerder 456 openstaande klachten. Bij klachten probeert Fluvius de klant altijd binnen 1 week te contacteren. Maximaal 10 werkdagen na het telefonisch contact gaat een technieker langs bij de klant. Indien mogelijk lost hij het probleem onmiddellijk op. Als er echter structurele aanpassingen aan het net noodzakelijk zijn, dan zijn de doorlooptijden langer: gemiddeld 5 maanden voor het versterken of aanleggen van een nieuw stroomnet en tot 24 maanden voor het plaatsen van een nieuwe distributiecabine.
Bron: Solarmagazine.nl, 10 maart 2022

Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief

Leave a Reply