Skip to main content

Een voorschotfactuur dat beter is aangepast aan schokken in de energieprijzen, dat is de doelstelling van de minister van Energie, de staatssecretaris voor Consumentenbescherming en de bij FEBEG aangesloten energieleveranciers in hun voorgestelde actieprotocol.  

De energieprijzencrisis, die in 2021 begon, bereikte haar hoogtepunt aan het einde van de zomer met gasprijzen die flirtten met 350 euro per MWh op de groothandelsmarkten. Sommige consumenten met variabele energiecontracten bleven zitten met exorbitante voorschotfacturen.

De federale regering heeft, met de steun van de leveranciers, verschillende maatregelen genomen om enerzijds consumenten en ondernemingen te ondersteunen en anderzijds de consumenten beter te beschermen door de betaling van voorschotten te reglementeren.

Sinds eind 2022 wordt een neerwaartse trend in de energieprijzen waargenomen als gevolg van een verminderde vraag naar energie, zachte temperaturen en volle Europese gasreserves.

Gezien deze daling vragen verschillende consumenten zich af of en wanneer energieleveranciers een aangepast voorschotvoorstel zullen doen en of een aanpassing door de consument van de voorschotfactuur wenselijk is. Deze ontwikkeling heeft betrekking op consumenten met een variabel tarief, aangezien de prijzen van dit soort contracten de ontwikkeling van de groothandelsmarkten volgen.

Op 1 februari zijn de minister van Energie en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming met de FEBEG-leden bijeengekomen om een actieprotocol op te stellen voor een voorschotfactuur dat zo dicht mogelijk bij de realiteit van de prijzen ligt.

Aangepaste voorschotfacturen

Op korte termijn verbinden de ondertekenaars van het protocol zich ertoe hun klanten, voor wie de simulaties op een afwijking wijzen, proactief te contacteren met een aangepast voorstel voor hun voorschotfactuur. De betrokken klanten zijn degenen die een variabel energiecontract hebben gesloten toen de prijzen zeer hoog waren, dat wil zeggen tussen augustus en november 2022.

Om het verschil tussen het bedrag van het voorschot en de verwachte jaarafrekening te verkleinen, verbinden de leveranciers zich ertoe om tenminste driemaal per jaar en op basis van een periodieke controle proactief en individueel een aangepast bedrag voor de voorschotfactuur voor te stellen aan klanten met een variabel contract voor wie simulaties wijzen op een abnormaliteit.

Volgens een enquête van FEBEG onder haar leden kregen klanten die een hogere voorschotfactuur hadden dan de jaarafrekening gemiddeld 282 euro terug voor een gas- en elektriciteitscontract. Daarentegen moesten klanten met een lagere voorschotfactuur gemiddeld 556 euro betalen. 52% van de klanten moest opnieuw betalen en 48% van de klanten kreeg zijn geld terug.

“Dit is een grote stap voorwaarts voor consumenten: het is belangrijk om een realistisch beeld te hebben van de eindrekening om onverwachte kosten aan het einde van het contract te voorkomen. In deze onzekere tijden is voorspelbaarheid belangrijk.

Volgens een enquête van de FEBEG onder haar leden kregen klanten die een hogere voorschotfactuur hadden dan de jaarafrekening, voor een gas- en elektriciteitscontract gemiddeld 282 euro terugbetaald. Daarentegen moesten klanten met een lagere voorschotfactuur gemiddeld 556 euro betalen. 52% van de klanten moest opnieuw betalen en 48% van de klanten kreeg zijn geld terug.

Energieprijzen nog steeds erg hoog

De energieprijzen zijn nog steeds erg hoog, tot 4 keer hoger als de prijzen van voor de crisis. “Het is daarom voorbarig om te zeggen dat de crisis achter ons ligt. We moeten zeer waakzaam blijven en de vaart erin houden: op ons energieverbruik letten en de energietransitie versnellen”, voegt Tinne Van der Straeten eraan toe.

Voor de minister van Energie, de staatssecretaris voor Consumentenbescherming en FEBEG is het belangrijk te onderstrepen dat consumenten die in het verleden hebben besloten niet in te gaan op het voorstel tot vervroegde verhoging, alsnog met een hoge rekening kunnen worden geconfronteerd. Volgens FEBEG heeft een minderheid van de gecontacteerde klanten hun voorschot op het hoogtepunt van de crisis aangepast. Afhankelijk van de situatie van de consument is een verlaging van het voorschotbedrag dus niet altijd aangewezen. Aangezien er sinds begin 2020 meer structurele betalingsfaciliteiten zijn verleend aan consumenten met betalingsproblemen, moet ook deze ontwikkeling nauwlettend worden gevolgd.

Alexia Bertrand voegde daaraan toe dat zij “blij is met de uitkomst van het overleg en tevreden is dat de energieleveranciers nu ook de urgentie van deze afspraken inzien.

De ondertekenaars van het protocol verbinden zich er ook toe een periodieke evaluatie voor te leggen aan de minister en de staatssecretaris.

Bron: Tinnevanderstraeten.be, 2 februari 2023