Skip to main content

Intersolution conference

15-17 januari 2014
Jo Neyens, secretaris PV-Vlaanderen

MARKTCIJFERS

 • Gebaseerd op statistieken van VREG en andere gewesten (via Waalse zusterorganisatie APERe)
  • Cijfers Waals en Brussels gewest: in MWp van de PV-panelen
  • Cijfers Vlaamse gewest: in MWAC vermogen van de omvormer
  • Belgische cijfers zijn omgerekend in MWp op basis van + 10% vermogen van PV-panelen t.o.v. omvormer
 • Voor Vlaanderen: recente cijfers van 2 december 2014
 • Andere gewesten: cijfers van nov. – dec. 2014
 • Eigen verwerking in grafieken

Vlaamse PV-markt

MARKTCIJFERS

Tabel VREG 2/12/2013: 39 MW PV in 2013, 3000 installaties

MARKTCIJFERS

PV-marktgroei en gecumuleerd vermogen 2006 – 2013

bron: VREG, 2 dec. 2013

MARKTSEGMENTEN: GROEI

Jaarlijkse PV-marktgroei per marktsegment
groei
bron: VREG, 2 dec. 2013

MARKTSEGMENTEN: AANDEEL

Gecumuleerd vermogen per marktsegment

bron: VREG, 6 juni 2013

Waalse PV-markt

MARKTGROEI

PV-markt in Waals gewest in MWp (dec. 2013)

bron: APERe, CWAPE; cijfers in MWp i.p.v. MW

Brusselse PV-markt

MARKTGROEI

PV-markt in Brussels gewest in MWp (dec. 2013)
Brusselse marktgroei

bron: APERe, Brugel; cijfers in MWp i.p.v. MW

Belgische PV-markt

MARKTGROEI

PV-markt in België in MWp (stand 2/12/2013)
Belgische marktgroei
 
bron: APERe, CWAPE; VREG; cijfers in MWp i.p.v. MW;

PV-VERMOGEN PER INWONER

Gecumuleerd vermogen per inwoner (Wp/inw.)
pv vermogen per inwoner

PV-VERMOGEN PER INWONER

Bijdrage PV 2012 aan elektriciteitsverbruik

 • Jaarlijkse stroomproductie: 2,9%
 • ogenblikkelijk max. vermogen: 22%

Bijdrage aan verbruik

bron: EPIA

VOORUITBLIK 2014

 •  Vlaams gewest
  • Netvergoeding afgeschaft, geen verdere procedure (geen cassatie CREG, geen nieuwe berekening)
  • Wel uitwerking van nieuwe distributienettarieven door VREG met nieuw tarief vanaf 1/1/2016, mogelijk nieuw “injectietarief”
  • Dus in 2014-2015: geen nieuwe netvergoeding
  • GSC voor kleine PV op 0 = vereenvoudiging
  • Verplicht aandeel HE op nieuwbouw

  → nieuw stabiel klimaat

 • Waals gewest
  • Nieuw steunsysteem “QUALIWATT” (PV < 10 kW)
   • Principe: terugverdientijd 8 jaar, financieel rendement 5%
   • Premies van ± 500-600 euro/jaar voor eerste 3 kWp
   • Toekenning premie gedurende 5 jaar, herberekening
   • max. 12000 kleine PV-installaties per jaar
  • Concrete uitwerking
   • Februari 2014: publicatie rekenmethode (na consultatie in januari)
   • Maart 2014: Publicatie premies QUALIWATT 1-ste sem. 2014
   • Geldig voor alle aanvragen vanaf 1 jan. 2014
   • Overgangsperiode: optie voor bestaande toekenning van « certificats verts » mogelijk tot maart

   → duidelijk kader met overgangsperiode

PV-TRENDSCENARIO’S BELGIË

Gecumuleerd PV-vermogen in 2 groeiscenario’s

PV-TRENDSCENARIO’S BELGIË

Europese PV-markt

JAARLIJKSE MARKTGROEI

Europese PV-markt tot 2012 (MW per jaar)

Europese jaarlijksgroei

bron: EPIA, Global Market Outlook 2013-2017, May 2013

EVOLUTIE VERMOGEN

Europa: gecumuleerd PV-vermogen (MW)

evolutie vermogen

bron: EPIA, Global Market Outlook 2013-2017, May 2013

TOP 5 in 2012

Top 5 europese markets
 

Leave a Reply