Skip to main content

In de recente rapporten met berekeningen van VEA en op diverse websites staan allerlei tabellen met de nieuwe cijfers voor de bandingfactoren en de steun uit groenestroomcertificaten. We helpen u op weg.

1. VEA-rapporten

Het VEA heeft in december 2013 en januari 2014 twee aparte berekeningen gemaakt:

 • een actualisatie voor bestaande PV-installaties die vanaf 1 januari 2013 opgestart zijn (tot 31/12/2013)
 • een nieuwe berekening voor nieuwe PV-installaties vanaf 1 juli 2014.

Daarnaast is er ook nog de vorige berekening die VEA maakte in juni 2013 en die nu pas van kracht is voor nieuwe installaties vanaf januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Alle rapporten zijn beschikbaar op de website http://www.energiesparen.be/monitoring_evaluatie.
Dat geeft volgend schematisch overzicht van relevante VEA-rapporten voor de cijfers in 2014:

Startdatum PV (AREI-keuring) VEA-rapport Geldig vanaf
1 januari 2013 – 31 december 2013 BESTAAND Rapport 2013/3 Deel 2 vanaf 17 februari 2014
1 januari 2014 – 30 juni 2014 NIEUW Rapport 2013/2 Deel 1 vanaf 1 januari 2014
1 juli 2014 – 13 december 2014 NIEUW Rapport 2013/3 Deel 1 vanaf 1 juli 2014

Opmerking: bestaande PV in 2013 heeft al op 1 augustus een eerste actualisatie gekregen; de tweede actualisatie start op 17 februari: 0 voor kleine PV, verhoging voor grotere PV.

2. Bandingfactoren en steun per MWh

VREG en VEA geven volgende cijfers voor bandingfactoren en steun per MWh:

PV-categorie Bestaande PV vanaf 17/2 Nieuwe PV vanaf 1/1/2014 Nieuwe PV vanaf 1/7/2014
bandingfactor x 93 = €/MWh Bandingfactor euro/MWh Bandingfactor euro/MWh Bandingfactor euro/MWh
GS cat. 1: ≤ 10 kW 0 0 0,268 24,92 0 0
GS cat. 2: 10 kW – 250 kW 0.954 88,72 0,522 48,54 0,687 63,89
GS cat. 3: 250 kW – 750 kW 0,788 73,28 0,436 40,55 0,593 55,15

 Commentaar:

 • Voor kleine PV ≤ 10 kW is er een merkwaardig effect dat voor bestaande PV-installaties en nieuwe vanaf 1 juli 2014 de steun op 0 komt, maar dat de steun voor nieuwe PV in het eerste halfjaar van 2014 tijdelijk nog 24,92 euro/MWh bedraagt. Dat komt door een vertraagde goedkeuring van het VEA-rapport van 28 juni 2013. De actualisatie voor bestaande PV is weliswaar al van kracht geworden op 1 augustus, maar de start voor GSC-cijfers voor nieuwe PV was door het kabinet opgeschoven tot 1 januari 2014. Omwille van de korte periode en de kleine bedragen raden we aan om hier niet teveel aandacht aan te besteden…

Het belangrijkste principe blijft het financieel rendement van 5% over 15 jaar. De tussentijdse aanpassingen van de certificaatsteun variëren in functie van de opbrengst uit bespaarde of verkochte elektriciteit.

 • Vea heeft in haar rapport 2013/3 ook indicatieve cijfers voor 2015 berekend, op basis van ingeschatte verwachte prijsevoluties. Dat levert een lichte daling op van 5%: voor categorie 2 (10 – 250 kW) daalt de bandingfactor van 0,687 naar 0,649, voor categorie 3 (250 -750 kW) van 0,593 naar 0,560. Maar dat is niet bindend, de echte berekening volgt ergens in mei 2014.

3. Onvolledige certificaten uit kleine PV-systemen?

Voor een PV-installatie ≤ 10 kW opgestart in 2013 met bandingfactor 0,23 is er 4348 kWh zonnestroom nodig om 1 groenestroomcertificaat te realiseren en aan te vragen bij de VREG. Dat komt overeen met de jaarlijkse productie van ongeveer 5 kWp.
Vanaf 17 februari worden echter voor deze bestaande kleine PV-installaties geen certificaten meer toegekend. Zijn er dan onvolledige certificaten mogelijk? De VREG zegt daarover op haar webpagina met uitleg over GSC in 2013 (zie onderaan) het volgende (we citeren letterlijk):

 • Er worden geen gedeeltelijke GSC uitgereikt. Er zal dus pas €93 worden uitbetaald zodra uw zonnepanelen een volledig GSC hebt opgewekt.
 • (…) De bandingfactor wordt op 17 februari 0. Dan produceren uw zonnepanelen stroom die geen recht geven op een GSC. Als u nog geen recht had op één certificaat, dan bouwt u niets meer op om aan dat certificaat te komen.
 • Wij willen u vragen om rond 18 februari uw meterstand in te geven in de databank.
  Lukt dat, dan betekent dat dat u recht hebt op een certificaat.
  Lukt dat niet, dan hebt u nog geen recht op een certificaat. Het opgebouwde saldo blijft wel in de databank staan.
  Als de bandingfactor in de toekomst opnieuw zou wijzigen, kan u de meterstand opnieuw ingeven. Wij zullen op dat moment rekening hebben met het saldo uit het verleden.

We hebben vanuit PV-Vlaanderen met de VREG hierover een overleg aangevraagd, dat doorgaat half februari.


Meer informatie:

Leave a Reply